ΙΕΚ Υγείας

Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας

Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας

Η διαιτητική είναι παραϊατρικό επάγγελμα, επιμερίζεται σε πολλούς τομείς και αφορά την καθοδήγηση του σωστού τρόπου διατροφής ατόμων (ασθενών ή υγιών). Η διαιτητική δεν στοχεύει στην εμφάνιση μόνο του ατόμου αλλά στο σύνολο της υγείας του.

Τεχνικός Χημικών εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου υλικών

Τεχνικός Χημικών εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου υλικών

Βασική αρμοδιότητα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι η πραγματοποίηση με ακρίβεια κάθε είδους χημικών αναλύσεων καθώς και η καταγραφή ενδείξεων των μετρήσεων και η εξαγωγή αποτελεσμάτων τα οποία παραδίδει στον υπεύθυνο χημικό επιστήμονα.

<<  1 [2