Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων
Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων

Προφίλ ειδικότητας

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να συνεργαστεί με το υπεύθυνο ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό αποσκοπώντας στην σωστή θεραπευτική αγωγή του ασθενούς καθ’ όλη την διάρκεια της φάσης πορείας της πάθησής του.

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι σε θέση να απασχοληθεί σε:
• Δημόσια νοσοκομεία
• Ιδιωτικές κλινικές
• Ιδιωτικά ιατρεία – πολυκλινικές
• Δημόσια κέντρα υγείας
• Μονάδες Α’ βοηθειών

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο κάτοχος του διπλώματος δύναται να συμμετέχει ενεργά στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

  • Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενούς
  • Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων
  • Μέτρηση ζωτικών οργάνων του ασθενούς
  • Νοσηλευτική αξιολόγηση του ασθενούς
  • Παροχή ογκολογικής νοσηλευτικής στον ασθενή
  • Ψυχολογική υποστήριξη ασθενούς

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του εξειδικευμένο εργαστήριο με τον απαραίτητα εξοπλισμό, εργαστήριο πληροφορικής με το απαιτούμενο λογισμικό καθώς και πληθώρα εποπτικών μέσων που είναι στη διάθεση της εκπαίδευσης.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με αντίστοιχες μονάδες δημοσίου & ιδιωτικού φορέα δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Νοσηλευτική Ι, ΙΙ
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Ανατομία
  • Φυσιολογία
  • Φαρμακολογία
  • Υγιεινή - Μικροβιολογία
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Χειρουργική Ι, ΙΙ
  • Παθολογία
  • Γυναικολογία - Παιδιατρική
  • Στοιχειά Ψυχιατρικής - Νευρολογίας
  • Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο)
  • Ογκολογική Νοσηλευτική
  • Ογκολογική Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο) Ι, ΙΙ
  • Κλινική Ογκολογία Ι, ΙΙ
  • Χημειοθεραπεία - Ακτινοθεραπεία
  • Στοιχεία Αναισθησιολογίας και Ανάνηψη
  • Παθολογία Νεοπλασμάτων
  • Ψυχοκοινωνική Ογκολογία

 • Α' Εξαμήνου: Γενική νοσηλευτική Ι, Πρώτες βοήθειες, Ανατομία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Μικροβιολογία υγιεινή, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Β' Εξαμήνου: Γενική νοσηλευτική ΙΙ, Γυναικολογία/Παιδιατρική, Στοιχεία ψυχιατρικής νευρολογίας, Νοσηλευτική (πρακτική σε νοσοκομείο), Παθολογία, Χειρουργική
 • Γ' Εξαμήνου: Χειρουργική , ,Αναπνευστική Φυσιοθεραπεία Ι, Βασικές Αρχές Αναπνευστικής Λειτουργίας και Λοιπών Συστημάτων στη Μ.Ε.Θ., Χειρουργική Αναισθησία και Ανάνηψη, Νοσηλευτική (πρακτική άσκηση σε νοσοκομείο) Ι, Νοσηλευτική ΜΕΘ Ι
 • Δ' Εξαμήνου: Νοσηλευτική (πρακτική άσκηση σε νοσοκομείο) ΙΙ, Ειδική Νοσολογία ΜΕΘ, Νοσηλευτική ΜΕΘ ΙΙ, Αναπνευστική Φυσιοθεραπεία ΙΙ
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • H Ψυχολογία Ασθενούς
  • Πρόληψη Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας
  • Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις
  • Εξειδικευμένες Πρώτες Βοήθειες
  • Νοσηλευτική Φροντίδα και Πρώτες Βοήθειες σε Νεογνά
  • Έλεγχος Φαρμακευτικών Συσκευασμάτων
  • Αιμοληψία
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη