Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

Προφίλ ειδικότητας

Με δεδομένο ότι το τραύμα αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου ή αναπηρίας, απασχολεί υγειονομικά προηγμένες κοινωνίες όχι μόνο σαν ιατρικό αλλά και ως κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα. Ο τρόπος αντιμετώπισης του τραυματία στην αρχική φάση της ατυχίας του είναι καθοριστικής σημασίας για την καλή έκβασή του. Συνεπώς, τα επαγγέλματα υγείας που ειδικεύονται σ’αυτό το αντικείμενο πρέπει να περιλαμβάνουν γνώσεις και δεξιότητες κατάλληλης αντιμετώπισης του τραυματία.

Ο κάτοχος διπλώματος “Νοσηλευτικής Τραυματολογίας” έχει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να συνεργαστεί με το υπεύθυνο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, όπως και τις ομάδες διάσωσης, αποσκοπώντας:
α) Στην αντιμετώπιση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προνοσοκομειακών και ενδονοσοκομειακών περιστατικών τραυμάτων.
β) Στην προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας του ασθενούς εφαρμόζοντας θεραπευτικούς χειρισμούς σε επείγουσες καταστάσεις.

Ο Διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι σε θέση να απασχοληθεί σε χώρους όπου εκτελούνται χειρουργικές επεμβάσεις όπως:
• Δημόσιες ή ιδιωτικές κινητές μονάδες προνοσοκομειακής φροντίδας
• Δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία
• Μονάδες Ά βοηθειών (χιονοδρομικά κέντρα, αθλητικά κέντρα, γήπεδα, βιομηχανικές μονάδες, εργοτάξια κλπ)
• Δημόσια κέντρα υγείας.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο κάτοχος Διπλώματος “Νοσηλευτικής Τραυματολογίας”, υπό την επίβλεψη και με τη συνεργασία της ομάδας διάσωσης (Νοσηλευτών και Ιατρών), δύναται να συμμετέχει ενεργά στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

  • Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενή που πάσχει από χρόνιο, ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή κακοποίηση.
  • Εκτίμηση των ζωτικών σημείων.
  • Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
  • Ακινητοποίηση – μεταφορά πολυτραυματιών.
  • Βασική περιποίηση τραύματος.
  • Ίσχαιμη περίδεση.
  • Ακινητοποίηση κατάγματος.
  • Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενούς και δημιουργία υποστηρικτικής σχέσης.
  • Σωματική νοσηλευτική αξιολόγηση πάσχοντα.
  • Νοσηλευτική αξιολόγηση του ασθενούς.

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του εξειδικευμένο εργαστήριο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, εργαστήριο πληροφορικής με το απαιτούμενο λογισμικό καθώς και πληθώρα εποπτικών μέσων που είναι στη διάθεση της εκπαίδευσης.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με αντίστοιχες μονάδες δημόσιου & ιδιωτικού φορέα δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Νοσηλευτική Ι, ΙΙ
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Ανατομία
  • Φυσιολογία
  • Φαρμακολογία
  • Υγιεινή - Μικροβιολογία
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Χειρουργική Ι, ΙΙ
  • Παθολογία
  • Γυναικολογία - Παιδιατρική
  • Στοιχειά Ψυχιατρικής - Νευρολογίας
  • Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
  • Αποστείρωση - Απολύμανση
  • Τραυματολογία Ι, ΙΙ
  • Στοιχειά Αναισθησιολογίας - Ανάνηψης
  • Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά
  • Ορθοπεδική

 • Α' Εξαμήνου: Γενική νοσηλευτική Ι, Πρώτες βοήθειες, Ανατομία, Φυσιολογία, Μικροβιολογία υγιεινή, Φαρμακολογία, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Β' Εξαμήνου: Νοσηλευτική ΙΙ, Γυναικολογία/Παιδιατρική, Στοιχεία ψυχιατρικής νευρολογίας Ι, Νοσηλευτική (πρακτική σε νοσοκομείο) Ι, Παθολογία, Χειρουργική
 • Γ' Εξαμήνου: Τραυματολογία Ι, Χειρουργική, Αναισθησιολογία - ανάνηψη, Αντιμετώπιση στα Επείγοντα Περιστατικά, Νοσηλευτική (πρακτική άσκηση σε νοσοκομείο) ΙΙ, Αποστείρωση - Απολύμανση
 • Δ' Εξαμήνου: Νοσηλευτική (πρακτική άσκηση σε νοσοκομείο) ΙΙΙ, Τραυματολογία ΙΙ, Αναισθησιολογία - ανάνηψη, Ανατομία φυσιολογία μυοσκελετικού συστήματος, Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, Ορθοπεδική
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • H Ψυχολογία Ασθενούς
  • Πρόληψη Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας
  • Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις
  • Εξειδικευμένες Πρώτες Βοήθειες - ERS
  • Νοσηλευτική Φροντίδα και Πρώτες Βοήθειες σε Νεογνά
  • Έλεγχος Φαρμακευτικών Συσκευασμάτων
  • Αιμοληψία
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη