Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας

Προφίλ ειδικότητας

Η διαιτητική είναι παραϊατρικό επάγγελμα, επιμερίζεται σε πολλούς τομείς και αφορά την καθοδήγηση του σωστού τρόπου διατροφής ατόμων (ασθενών ή υγιών). Η διαιτητική δεν στοχεύει στην εμφάνιση μόνο του ατόμου αλλά στο σύνολο της υγείας του.

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας, μπορεί να εργασθεί:
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας διαιτητικές οδηγίες και διαιτολόγια σε υγιή και πάσχοντα άτομα.
• Σε ινστιτούτα αδυνατίσματος
• Σε ινστιτούτα αισθητικής και ομορφιάς
• Σε καταστήματα υγιεινής διατροφής
• Σε οίκους ευγηρίας
• Σε Παιδικούς Σταθμούς -Νηπιαγωγεία.
• Σε κατασκηνώσεις
• Σε θεραπευτήρια
• Σε νοσοκομεία

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Το Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας αποφοιτώντας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις:

  • Τήρησης αρχείου πελατών
  • Σύνταξης διαιτολογίων υγιών ή παχύσαρκων ατόμων.
  • Παρασκευής φαγητών για άτομα με ειδικές διατροφικές συνήθειες.
  • Παρασκευής φαγητών για υγιή άτομα.
  • Παροχής ψυχολογικής υποστήριξης σε παχύσαρκα άτομα ή σε άτομα που υποχρεούνται ειδικών διαιτολόγιων.
  • Παροχής συμβουλών σε άτομα με ειδικές μεταβολικές ανάγκες.
  • Παροχής διαιτητικών προγραμμάτων σε άτομα με πρόσκαιρη και ευκαιριακή διαταραχή βάρους.

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας, το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του ειδικά εργαστήρια που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκπαίδευση των σπουδαστών του όπως:

  α) εργαστήριο Διαιτητικής
  β) εργαστήριο μαγειρικής τέχνης
  γ) εργαστήριο αρτοποιίας
  δ) εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
  ε) εργαστήριο γευσιγνωσίας φαγητών & ποτών,
  στ) εργαστήριο πληροφορικής με κατάλληλο λογισμικό,

  Η εκπαίδευση γίνεται με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας”. Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με επαγγελματικές μονάδες του χώρου δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές του να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Ειδικά Θέματα Φυσικής
  • Γενική Χημεία
  • Αρχές Διατροφής Ι, ΙΙ
  • Μοριακή Βιολογία και Γενετική
  • Ανατομία
  • Φυσιολογία
  • Αναλυτική Χημεία
  • Νοσολογία
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Μικροβιολογία
  • Χημεία Τροφίμων
  • Βιοστατιστική
  • Βιοχημεία
  • Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
  • Τεχνικές Παρασκευής Διατροφής Ι, ΙΙ
  • Βιοτεχνολογία
  • Νομοθεσία και Δεοντολογία
  • Θεραπευτική Διαιτολόγια
  • Παχυσαρκία και Μεταβολισμός
  • Έλεγχος και Καταλληλότητα Τροφίμων
  • Ψυχολογία και Διατροφή
  • Διατροφή Υγιών Ατόμων
  • Ψυχολογία
  • Διατροφή
  • Φαρμακολογία
  • Αθλητισμός και Διατροφή
  • Οργάνωση και Διοίκηση Διαιτολογικών Χώρων
  • Κλινική Παθολογία

 • Α' Εξαμήνου: Ειδικά θέματα φυσικής, Γενική χημεία Ι, Αρχές διατροφής Ι, Μοριακή βιολογία και γενετική, Ανατομία φυσιολογία Ι, Αναλυτική χημεία, Μικροβιολογία, Νοσολογία Ι, Ανθρώπινες σχέσεις ,επικοινωνία, Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Γενική χημεία ΙΙ, Αρχές διατροφής ΙΙ, Ανατομία/φυσιολογία ΙΙ, Νοσολογία ΙΙ, Χημεία τροφίμων , Βιοστατιστική, Βιοχημεία, Ψυχοκοινωνιολογία και διατροφή, Χρήση Η/Υ ΙΙ, Δίκτυο INTERNET
 • Γ' Εξαμήνου: Τεχνικές παρασκευής τροφής Ι, Βιοτεχνολογία, Θεραπευτική διαιτολογία, Παχυσαρκία και μεταβολισμός, Έλεγχος και καταλληλότητα τροφών, Αθλητισμός και διατροφή, Ψυχολογία και διατροφή, Διατροφή υγειών ατόμων, Νομοθεσία και δεοντολογία επαγγέλματος
 • Δ' Εξαμήνου: Τεχνικές παρασκευής τροφής ΙΙ, Ψυχολογία, Διατροφή, Φαρμακολογία, Κλινική παθολογία, Υγιεινή & ασφάλεια, Οργάνωση & διοίκηση διαιτολογικών χώρων, Marketing επαγγέλματος
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Διατροφή και Αθλητισμός
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Επαγγελματική Συνέντευξη