Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων
Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Προφίλ ειδικότητας

Το επάγγελμα του Τεχνικού Φαρμάκων Καλλυντικών είναι εξειδικευμένο και έχει ως αντικείμενο την εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων του κλάδου. Ο διπλωματούχος θα πρέπει να έχει γνώσεις για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών, ώστε το αποτέλεσμα της δουλειάς του να είναι άριστο.

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών” μπορεί να εργαστεί σε τμήματα:
• Φαρμακείου 
• Νοσοκομείων 
• Θεραπευτηρίων 
• Κέντρων Υγείας 
• Ιδιωτικών Φαρμακείων
• Βιομηχανίες φαρμάκων
• Βιοτεχνίες καλλυντικών
• Καταστήματα καλλυντικών
• Κέντρα έρευνας
• Εθνικός οργανισμός φαρμάκων Ε.Ο.Φ.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Τα γενικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Φαρμάκων είναι να:

  • Φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας
  • Συντηρεί τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στο παρασκευαστικό στάδιο
  • Εκτελεί πιστά τις οδηγίες - συνταγολόγια για την παρασκευή των φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων
  • Παρασκευάζει και έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των διαδικασιών και συνθηκών για την παραλαβή ποιοτικά σωστού προϊόντος
  • Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και προϊόντων (φυσικοχημικές σταθερές, ταυτοποιήσεις, μετρήσεις κτλ)
  • Συσκευάζει, αποθηκεύει, φυλάσσει τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα σε ειδικές αποθήκες και χώρους
  • Εξασφαλίζει την εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανονισμών και προδιαγραφών για την ακριβή σύσταση του προϊόντος και των δραστηριοτήτων (μεταβολές και αλλοιώσεις)
  • Καταγράφει τα είδη των συστατικών και τις αναλογίες τους στις συνθέσεις των φαρμάκων και καλλυντικών και δίνει γραπτή αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων στον υπεύθυνο φαρμακοποιό ή χημικό
  • Κοστολογεί, επιλέγει και αξιολογεί προσφορές ή προμήθειες αναλώσιμων και μη αναλώσιμων υλικών

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του εργαστήρια με υπερσύγχρονο εξοπλισμό όπως:

  α) εργαστήριο παρασκευασμάτων φαρμακευτικής,
  β) εργαστήριο παρασκευής καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων,
  γ) εργαστήριο πληροφορικής με το απαιτούμενο λογισμικό. Η εκπαίδευση γίνεται με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας”.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτήρια, βιομηχανίες παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων) καθώς και με πλήθος φαρμακείων και επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών, δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γενική Χημεία
  • Αναλυτική Χημεία Ι
  • Φυσικές και Χημικές Διεργασίες
  • Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
  • Στατιστική
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οργανική Χημεία
  • Βιοχημεία
  • Αναλυτική Χημεία ΙΙ
  • Χημική Τεχνολογία
  • Μικροβιολογία
  • Εργαστήριο Φαρμακευτικής Αγωγής
  • Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων
  • Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
  • Κοσμετολογία Ι
  • Φαρμακολογία- Τοξικολογία
  • Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ
  • Κοσμετολογία ΙΙ
  • Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων
  • Έλεγχος και Αξιολόγηση Καλλυντικών
  • Marketing Φαρμάκων και Καλλυντικών
  • Πρακτική Άσκηση σε Φαρμακείο

 • Α' Εξαμήνου: Γενική χημεία, Αναλυτική χημεία Ι, Φυσικές και χημικές διεργασίες, Υγιεινή και ασφάλεια, Στοιχεία στατιστικής λογιστικής, Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Οργανική χημεία, Βιοχημεία, Αναλυτική χημεία ΙΙ, Χημική τεχνολογία, Περιβάλλον, Χρήση Η/Υ δίκτυο INTERNET II
 • Γ' Εξαμήνου: Φυσική φαρμακευτική, Μέθοδοι ελέγχου φαρμάκων, Φαρμακευτική τεχνολογία Ι, Κοσμετολογία Ι, Φαρμακολογία τοξικολογία
 • Δ' Εξαμήνου: Φαρμακευτική τεχνολογία ΙΙ, Κοσμετολογία ΙΙ, Έλεγχος ποιότητας φαρμάκων, Έλεγχος και αξιολόγηση καλλυντικών, Κανόνες καλής λειτουργίας παραγωγής, Marketing φαρμάκων και καλλυντικών, Πρακτική
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Παρασκευές Καλλυντικών
  • Φαρμακολογία
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη