Τεχνικός Χημικών εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου υλικών
Τεχνικός Χημικών εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου υλικών

Προφίλ ειδικότητας

Βασική αρμοδιότητα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι η πραγματοποίηση με ακρίβεια κάθε είδους χημικών αναλύσεων καθώς και η καταγραφή ενδείξεων των μετρήσεων και η εξαγωγή αποτελεσμάτων τα οποία παραδίδει στον υπεύθυνο χημικό επιστήμονα.

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι σε θέση να εργαστεί αποτελεσματικά σε:
• Μ.Ε.Θ. Δημόσιων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων
• Μονάδες Α’ βοηθειών
• Δημόσια κέντρα υγείας
• Εργοστάσια παραγωγής χημικών προϊόντων
• Εργοστάσια τροφίμων

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας υπό την επίβλεψη και την συνεργασία των ιατρών και νοσηλευτών υπευθύνων στην Μ.Ε.Θ. συμμετέχει ενεργά στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

  • Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενούς της Μ.Ε.Θ.
  • Παρακολούθηση και μέτρηση ζωτικών σημείων του ασθενούς στην Μ.Ε.Θ.
  • Νοσηλευτική αξιολόγηση του ασθενούς
  • Σωματική νοσηλευτική αξιολόγηση πάσχοντα

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του εξειδικευμένο εργαστήριο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, εργαστήριο πληροφορικής με το απαιτούμενο λογισμικό καθώς και πληθώρα εποπτικών μέσων που είναι στη διάθεση της εκπαίδευσης.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με αντίστοιχες μονάδες δημοσίου & ιδιωτικού φορέα δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Νοσηλευτική Ι, ΙΙ
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Ανατομία
  • Φαρμακολογία
  • Υγιεινή - Μικροβιολογία
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Χειρουργική Ι, ΙΙ
  • Παθολογία
  • Γυναικολογία - Παιδιατρική
  • Στοιχεία Ψυχιατρικής - Νευρολογίας
  • Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
  • Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία Ι, ΙΙ
  • Βασικές Αρχές Αναπνευστικής Λειτουργίας και Λοιπών Συστημάτων στη Μ.Ε.Θ.
  • Χειρουργική Αναισθησία & Ανάνηψη
  • Νοσηλευτική Μ.Ε.Θ. Ι, ΙΙ
  • Ειδική Νοσολογία Μ.Ε.Θ.

 • Α' Εξαμήνου: Ειδικά θέματα φυσικής, Γενική χημεία Ι, Αρχές διατροφής Ι, Μοριακή βιολογία και γενετική, Ανατομία φυσιολογία Ι, Αναλυτική χημεία, Μικροβιολογία, Νοσολογία Ι, Ανθρώπινες σχέσεις ,επικοινωνία, Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Γενική χημεία ΙΙ, Αρχές διατροφής ΙΙ, Ανατομία/φυσιολογία ΙΙ, Νοσολογία ΙΙ, Χημεία τροφίμων , Βιοστατιστική, Βιοχημεία, Ψυχοκοινωνιολογία και διατροφή, Χρήση Η/Υ ΙΙ, Δίκτυο INTERNET
 • Γ' Εξαμήνου: Τεχνικές παρασκευής τροφής Ι, Βιοτεχνολογία, Θεραπευτική διαιτολογία, Παχυσαρκία και μεταβολισμός, Έλεγχος και καταλληλότητα τροφών, Αθλητισμός και διατροφή, Ψυχολογία και διατροφή, Διατροφή υγειών ατόμων, Νομοθεσία και δεοντολογία επαγγέλματος
 • Δ' Εξαμήνου: Τεχνικές παρασκευής τροφής ΙΙ, Ψυχολογία, Διατροφή, Φαρμακολογία, Κλινική παθολογία, Υγιεινή & ασφάλεια, Οργάνωση & διοίκηση διαιτολογικών χώρων, Marketing επαγγέλματος
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Μέτρα Ασφαλείας στο Εργαστήριο
  • Αποθήκευση Αναλώσιμων Υλικών της Ειδικότητας
  • Ταξινόμηση Αποτελεσμάτων Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη