Βοηθός Εργοθεραπείας
Βοηθός Εργοθεραπείας

Προφίλ ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος «Βοηθός Εργοθεραπείας» έχει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να συνεργασθεί με το υπεύθυνο ιατρικό προσωπικό αποσκοπώντας στην ανάπτυξη των κινητικών, νοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόμου.
α) Στην προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας και το ενδιαφέρον του ασθενούς εφαρμόζοντας θεραπευτικές μεθόδους σε όλες τις φάσεις πορείας της πάθησή τους
β) Στην υποβοήθηση του ασθενούν να ενταχθεί στο περιβάλλον του τμήματος

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι σε θέση να απασχοληθεί σε:
• Δημόσια νοσοκομεία στο ανάλογο τμήμα 
• Ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές 
• Ιδιωτικά ιατρεία εργοθεραπείας 
• Φυσικοθεραπευτήρια κτλ 
• Ιδρύματα και κέντρα αποκατάστασης - αποθεραπεία 
• Εκπαιδευτήρια ειδικής αγωγής
• Κέντρα ημερήσιας φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες
• Παιδικούς σταθμούς
• Οίκους ευγηρίας
• Συμβουλευτικά κέντρα

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο κάτοχος διπλώματος «Βοηθός Εργοθεραπείας» υπό την επίβλεψη και την συνεργασία της θεραπευτικής ομάδας ιατρών δύναται να συμμετέχει ενεργά στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

  • Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενούν και δημιουργία υποστηρικτικής σχέσης
  • Σωματική νοσηλευτική αξιολόγηση πάσχοντα
  • Λήψη περιοριστικών μέτρων για την ασφάλεια του ασθενούς
  • Μέτρηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς
  • Εφαρμογή μεθόδων αποκατάστασης του προβλήματος του ασθενούς
  • Παρακολούθηση της υγείας του ασθενούς

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του εξειδικευμένο εργαστήριο με τον απαραίτητα εξοπλισμό, εργαστήριο πληροφορικής με το απαιτούμενο λογισμικό καθώς και πληθώρα εποπτικών μέσων που είναι στη διάθεση της εκπαίδευσης.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με αντίστοιχες μονάδες δημοσίου & ιδιωτικού φορέα δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Ανατομία
  • Φυσιολογία
  • Στοιχεία Νοσολογίας
  • Στοιχεία Ορθοπεδικής
  • Εισαγωγή στην Ψυχολογία
  • Κινησιολογία Ι, ΙΙ
  • Βασικές Αρχές Εργοθεραπείας
  • Στάδια Ανθρώπινης Ανάπτυξης
  • Μοντέλα και Προσεγγίσεις στην Εργοθεραπεία
  • Πρακτική Άσκηση
  • Τεχνικές Εργοθεραπείας
  • Ψυχοκοινωνική Εργοθεραπεία
  • Παθολογία
  • Στοιχεία Παιδιατρικής
  • Στοιχεία Νευρολογίας
  • Στοιχεία Γηριατρικής
  • Δεοντολογία και Εργοθεραπεία
  • Δημιουργικότητα Και Εργοθεραπεία Ι, ΙΙ
  • Ψυχοπαθολογία
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής
  • Αξιολόγηση στην Εργοθεραπεία
  • Ειδικές Θεραπευτικές Τεχνικές
  • Εργοθεραπεία στην Τρίτη Ηλικία
  • Νευρομυικές Διαταραχές και Εργοθεραπεία
  • Αναπτυξιακές Διαταραχές και Εργοθεραπεία
  • ΟργάνωσηκΚαι Διοίκηση Μονάδων Εργοθεραπείας
  • Οι Ομάδες στην Εργοθεραπεία

 • Α' Εξαμήνου: Ανατομία, Φυσιολογία, Στοιχεία Νοσολογίας, Στοιχεία Ορθοπεδικής, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Κινησιολογία Ι, Βασικές Αρχές Εργοθεραπείας, Στάδια Ανθρώπινης Ανάπτυξης, Μοντέλα και Προσεγγίσεις στην Εργοθεραπεία, Πρακτική Άσκηση
 • Β' Εξαμήνου: Κινησιολογία ΙΙ, Πρακτική Άσκηση, Τεχνικές Εργοθεραπείας , Ψυχοκοινωνική Εργοθεραπεία, Παθολογία, Στοιχεία Παιδιατρικής , Στοιχεία Νευρολογίας, Στοιχεία Γηριατρικής, Δεοντολογία και Εργοθεραπεία Ι
 • Γ' Εξαμήνου: Δημιουργικότητα και Εργοθεραπεία Ι, Ψυχοπαθολογία, Πρώτες Βοήθειες, Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, Αξιολόγηση στην Εργοθεραπεία, Ειδικές Θεραπευτικές Τεχνικές, Πρακτική Άσκηση
 • Δ' Εξαμήνου: Εργοθεραπεία στην Τρίτη Ηλικία , Νευρομυικές Διαταραχές και Εργοθεραπεία , Αναπτυξιακές Διαταραχές και Εργοθεραπεία, Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Εργοθεραπείας, Οι Ομάδες στην Εργοθεραπεία, Πρακτική Άσκηση
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Παιχνίδι Και Εργοθεραπεία στον Αυτισμό
  • Ψυχολογική Υποστήριξη
  • Σύνταξη Βιογραφικού