Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών
Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών

Προφίλ ειδικότητας

Σύμφωνα με το Π. Διάταγμα αριθ. 404/11-12-1996 και τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν ο απόφοιτος ΙΕΚ της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψήφιων οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» έχει τη δυνατότητα, μετά από εξετάσεις που διενεργεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), να λάβει την άδεια εκπαιδευτή και να ανοίξει σχολή οδηγών.
Για την εγγραφή στην ειδικότητα βασική προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει απολυτήριο Λυκείου και διπλώματα οδήγησης τουλάχιστον στις κατηγορίες Α, Β, και Γ1.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο απόφοιτος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ μετά την απόκτηση της άδειας εκπαιδευτού έχει το δικαίωμα και τις δυνατότητες:

  • Να ανοίξει σχολή οδηγών
  • Να ανοίξει κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών
  • Να διδάξει σε Ι.ΙΕΚ και ΚΕΚ
  • Να εργαστεί ως εκπαιδευτής οδηγών σε σχολή οδηγών
  • Να εργαστεί ως διεκπεραιωτής υποθέσεων σχολής οδηγών
  • Να διοριστεί στο δημόσιο τομέα και σε οργανισμούς ως οδηγός
  (είναι βασικό προσόν η άδεια εκπαιδευτή οδηγού)

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Οι γνώσεις που θα αποκτήσει ο απόφοιτος του IIEK ΠΑΣΤΕΡ θα τον βοηθήσουν να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης στις οποίες καλείται να συμμετάσχει μετά το πέρας των σπουδών. Η εξειδίκευση είναι θεωρητική και πρακτική και καλύπτει όλο το φάσμα γνώσεων που απαιτεί το επάγγελμα και οι οποίες προσφέρονται από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με άριστες και αποδοτικές μεθόδους εκπαίδευσης.

  Η εμπειρία των συμβούλων εκπαίδευσης και των εξειδικευμένων καθηγητών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προετοιμασίας μέχρι το τελικό στάδιο απόκτησης της άδειας εκπαιδευτή είναι εγγύηση του IIEK ΠΑΣΤΕΡ. Όλο το υλικό των εξετάσεων (ερωτήσεις- απαντήσεις) είναι στη διάθεση των σπουδαστών με την έναρξη των σπουδών τους. Ειδικά δωρεάν σεμινάρια από καταξιωμένους εκπαιδευτικούς του χώρου προετοιμάζουν με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας” τους υποψηφίους για την απόκτηση της άδειας κατά τον καλύτερο τρόπο.

  Τα σύγχρονα εργαστήρια που έχει στη διάθεσή του το IIEK ΠΑΣΤΕΡ βοηθούν στην κατανόηση της απαιτούμενης γνώσης για τις εξετάσεις απόκτησης της άδειας του εκπαιδευτή.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Νομοθεσία Οδικής Κυκλοφορίας
  • Μηχανική & Τεχνική Οχημάτων
  • Τεχνική Οδήγησης
  • Τεχνική Διδασκαλίας
  • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
  • Μηχανολογικό Σχέδιο
  • Συστήματα & Μέθοδοι Ενεργητικής & Παθητικής Ασφάλειας
  • Α΄Βοήθειες & Παθήσεις στην Οδήγηση
  • Προστασία Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Κυκλοφοριακή Αγωγή
  • Εναλλακτικές και νέες τεχνολογίες οχημάτων

 • Α' Εξαμήνου: Νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας Ι, Τεχνική οδήγησης Ι, Κοινωνική συμπεριφορά - Αγωγή οδηγών Ι, Τεχνική διδασκαλίας Ι, Συστήματα και μέθοδοι ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, Μηχανική και τεχνική οχημάτων, Στοιχεία μηχανολογικού σχεδίου αυτοκινήτου
 • Β' Εξαμήνου: Νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας ΙΙ, Τεχνική οδήγησης ΙΙ, Κοινωνική συμπεριφορά - Αγωγή οδηγών ΙΙ, Τεχνική διδασκαλίας ΙΙ, Προστασία περιβάλλοντος - Εξοικονόμιση ενέργειας, Πρώτες βοήθειες οδικών ατυχημάτων, Παθήσεις και οδήγηση, Οργάνωση- Διοίκηση - Εξοπλισμός σχολής οδηγών & ΚΕΘΥΟ