ΙΕΚ Εφαρμοσμένων Τεχνών (ART & DESIGN)

Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Γραφίστας Εντύπων και Ηλεκτρονικών Μέσων” με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο απαιτητικό αντικείμενο της εργασίας του που είναι οι εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στον κλάδο των γραφικών τεχνών.

Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης” με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματος της συντήρησης των έργων τέχνης που αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά μας.

Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων

Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο απαιτητικό και κατεξοχήν καλλιτεχνικό επάγγελμα της διακόσμησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου κάθε μορφής κτιρίων.

Τέχνη Φωτογραφίας

Τέχνη Φωτογραφίας

Επάγγελμα σύγχρονο με παρόν και μέλλον. Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας «Τέχνη φωτογραφίας» από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες εργασίες ως επαγγελματίας φωτογράφος.

Τέχνη σκίτσου - Εικονογραφίας - Γραφικών

Τέχνη σκίτσου - Εικονογραφίας - Γραφικών

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος

Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος

Ο διπλωματούχος του ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας «Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος» μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο αντικείμενο της εργασίας του που είναι οι εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στο σχεδιασμό εικόνων για τη διαφήμιση, στο σχεδιασμό σκίτσων για ταινίες κινουμένων σχεδίων, στο σχεδιασμό οθονών πολυμέσων, στην κατασκευή ταινιών κινουμένων σχεδίων και στη δημιουργία κινουμένων εικόνων τριών διαστάσεων (3 D Animation)

Ζωγραφική Τέχνη

Ζωγραφική Τέχνη

Ο διπλωματούχος του ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη Ζωγραφική τέχνη συνδιάζοντας τις γνώσεις που θα αποκομίσει από τις σπουδές του με το ταλέντο τους.

Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος

Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι ικανός να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του επαγγέλματος που αφορά τεχνολογικές εφαρμογές και εγκαταστάσεις σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος.

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, αποκτά γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό χρήστη σχεδιαστικών προγραμμάτων οποιουδήποτε κτιριακού, τεχνικού και ηλεκτρομηχανολογικού έργου, για εφαρμογές σε δύο και τρεις διαστάσεις με στατική ή δυναμική φωτορεαλιστική απεικόνιση.