Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, αποκτά γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό χρήστη σχεδιαστικών προγραμμάτων οποιουδήποτε κτιριακού, τεχνικού και ηλεκτρομηχανολογικού έργου, για εφαρμογές σε δύο και τρεις διαστάσεις με στατική ή δυναμική φωτορεαλιστική απεικόνιση.

Ο Σχεδιαστής της ειδικότητας, μπορεί να εργαστεί:
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας 
• Σε τεχνικά γραφεία (αρχιτεκτονικής, μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας) 
• Σε επιχειρήσεις κατασκευών
• Στο δημόσιο τομέα και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και Νομαρχιών
• Σε γραφεία μελετών
• Σε εθνικό κτηματολόγιο
• Σε πολεοδομικά γραφεία Δήμων

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Σχεδιαστής της ειδικότητας, απόφοιτος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, είναι άριστα καταρτισμένος στο να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά καθήκοντα:

  • Να γράφει κείμενο σε οποιοδήποτε κειμενογράφο του περιβάλλοντος Windows, να το μορφοποιεί και να το εκτυπώνει.
  • Να συνθέτει και να διαχειρίζεται λογιστικά φύλλα μέσω των αντίστοιχων προγραμμάτων του περιβάλλοντος Windows.
  • Να σχεδιάζει μέσω του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad οποιοδήποτε αρχείο (αρχιτεκτονικό, τοπογραφικό, μηχανολογικό) του δοθεί ως σκαρίφημα και να το εκτυπώνει σε Raster ή Pen Plotter.
  • Να δημιουργεί παρουσιάσεις του έργου με υψηλής στάθμης φωτοσκίαση, μέσω φωτορεαλιστικής απεικόνισης, με τη βοήθεια εργαλείων των προγραμμάτων.
  • Να αυτοματοποιεί την εργασία του με μακροεντολές και μικρά προγράμματα σε AutoLISP. Να δημιουργεί Pull Down Menus για την αύξηση της απόδοσής του. Να χρησιμοποιεί Blocks και Slides.
  • Να ανταλλάζει σχέδια / αρχεία από διαφορετικά προγράμματα ή λειτουργικά συστήματα και να τα προσαρμόζει στις ανάγκες του.

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας” στα υπερσύγχρονα εργαστήρια που έχει στις εγκαταστάσεις του το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ όπως:

  α. εργαστήρια σχεδίασης,
  β. εργαστήριο μακέτας,
  γ. εργαστήριο ελεύθερου σχεδίου,
  δ. εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  ε. εργαστήριο φωτογραφίας και
  στ. εργαστήριο δομικών υλικών.

  Στη διάθεση της εκπαίδευσης υπάρχουν video projectors, μηχανήματα προβολής διαφανειών, βιβλιοθήκη κτλ
  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με εταιρείες και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Τοπογραφία
  • Τεχνολογία Υλικών
  • Μηχανική
  • Αντοχή Υλικών
  • Γενική Δομική
  • Οικοδομική
  • Μέθοδοι Αποτύπωσης & Σχεδίασης
  • Δομικό - Κατασκευαστικό Σχέδιο
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οργάνωση Εργασιών Κατασκευής
  • Σχέδιο μέσω Η/Υ
  • Τοπογραφικό Σχέδιο - Σχέδιο Κτιριακών Έργων
  • Πολεοδομία
  • Συγκοινωνιακά Έργα

 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Λειτουργία Πολεοδομίας
  • Διαδικασία Έκδοσης Οικονομικής Άδειας
  • Γ.Ο.Κ
  • Σχέδιο Μέσω H/Υ (Autocad)
  • Archcad
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη