Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης” με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματος της συντήρησης των έργων τέχνης που αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά μας.
Ο Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων μπορεί να εργαστεί:

• Ως ελεύθερος επαγγελματίας στη συντήρηση έργων τέχνης (τοιχογραφίας, υφάσματος, χαρτιού, κεραμικών, μετάλλων, ξύλου, ψηφιδωτού, γυαλιού κτλ)
• Σε μουσεία
• Σε αρχαιολογικούς χώρους
• Σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
• Σε επιχειρήσεις εμπορίας έργων τέχνης

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης αποφοιτώντας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που συνοψίζονται στο να:

  • Διαβάζει και υλοποιεί όποια προμελέτη του ανατεθεί
  • Καταγράφει τις εργασίες συντήρησης σε ειδικό δελτίο
  • Φωτογραφίζει τα αντικείμενα που είναι προς αποκατάσταση
  • Γνωρίζει την τεχνολογία των υλικών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση και αποκατάσταση των έργων τέχνης και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα υλικά
  • Εφαρμόζει προληπτική συντήρηση στα έργα τέχνης και χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους και τις μεθόδους συντήρησης
  • Λαμβάνει μέτρα για την προστασία, την έκθεση και αποθήκευση των αντικειμένων και των έργων τέχνης
  • Χρησιμοποιεί τα εργαλεία, τις συσκευές του εργοστασίου και εφαρμόζει τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας” στα υπερσύγχρονα εργαστήρια που έχει στις εγκαταστάσεις του το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ όπως:

  α. εργαστήρια σχεδίασης,
  β. εργαστήριο μακέτας,
  γ. εργαστήριο ελεύθερου σχεδίου,
  δ. εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  ε. εργαστήριο φωτογραφίας,
  στ. εργαστήριο δομικών υλικών και
  η. εργαστήριο συντήρησης και αποκατάστασης έργων τέχνης

  Στη διάθεση της εκπαίδευσης υπάρχουν video projectors, μηχανήματα προβολής διαφανειών, βιβλιοθήκη κτλ
  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με εταιρείες και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Ιστορία Τέχνης I, IΙ
  • Φωτογραφία
  • Ελεύθερο Σχέδιο
  • Γραμμικό Σχέδιο
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Ειδικά Θέματα Χημείας
  • Αρμόνικες Χαράξεις - Μετρική Ανάλυση
  • Περιβαλλοντικοί Παράμετροι
  • Αποτυπώσεις
  • Γενικές Αρχές Συντήρησης Κεραμικών
  • Γενικές Αρχές Συντήρησης Μετάλλων
  • Γενικές Αρχές Συντήρησης Οργανικών Υλικών
  • Γενικές Αρχές Συντήρησης Πέτρας
  • Γενικές Αρχές Συντήρησης Ψηφιδωτού
  • Γενικές Αρχές Συντήρησης Γυαλιού

 • Α' Εξαμήνου: Χρήση Η/Υ , Ιστορία τέχνης Ι, Φωτογραφία, Ελεύθερο σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο
 • Β' Εξαμήνου: Χρήση Η/Υ , Ιστορία τέχνης ΙΙ, Ειδικά θέματα χημείας, Αρμονικές χαράξεις, μετρική ανάλυση, Περιβαλλοντικοί παράμετροι
 • Γ' Εξαμήνου: Γενικές αρχές συντήρησης κεραμικών, Γενικές αρχές συντήρησης μετάλλων, Γενικές αρχές συντήρησης οργανικών υλικών
 • Δ' Εξαμήνου: Γενικές αρχές συντήρησης πέτρας, Γενικές αρχές συντήρησης ψηφιδωτού, Γενικές αρχές συντήρησης γυαλιού
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Σύγχρονες Μέθοδοι Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
  • Αξιολόγηση Έργων Τέχνης
  • Μέτρα Ασφαλείας κατά την Εργασία Χρήση Εργαλείων και Μέσων στην Συντήρηση Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη