Τέχνη σκίτσου - Εικονογραφίας - Γραφικών
Τέχνη σκίτσου - Εικονογραφίας - Γραφικών

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να απασχοληθεί ή μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας σε: 
• Έντυπα του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου
• Εκδοτικούς οίκους, ως εικονογράφος βιβλίων
• Εταιρείες παραγωγής τίτλων πολυμέσων (cd-rom)
• Διαφημιστικές εταιρείες
• M.M.E.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Διπλωματούχος των Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να γνωρίζει:
  • Tην τεχνική ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
  • Τις βασικές τεχνικές της γραφιστικής
  • Την τεχνική δημιουργίας ταινιών κινούμενων σχεδίων
  • Την τέχνη της λήψης και εκτύπωσης φωτογραφίας
  • Την τεχνική δημιουργίας σκίτσου
  • Τα βασικά εργαλεία μέσω Η/Υ σχεδιασμού εικόνας
  • Βασικές αρχές μουσικής και της επεξεργασίας ήχου

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας σε εργαστηριακό εξοπλισμό στο Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια προκειμένου η εκπαίδευση να γίνεται με το σύστημα προσομοίωσης εργασίας υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων καθηγητών.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Ιστορία Τέχνης Ι, II
  • Γραφιστική Ι, II
  • Σχέδιο - Χρώμα - Σκίτσο
  • Τεχνολογία Παράγωγης Εντύπου & Πολυμέσων
  • Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
  • Χρώμα Γραφικών Τεχνών
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Ηλεκτρονική Επεξεργασία Μακέτας
  • Εικονογράφηση
  • Σενάριο - Σκηνοθεσία
  • Μουσική
  • Σκιτσογραφία

 • Α' Εξαμήνου: Χρήση Η/Υ, Σχέδιο και χρώμα Ι, Γραφιστική Ι, Ιστορία τέχνης Ι, Παραγωγή εντύπου, Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα, Φωτογραφία, Κινούμενο σχέδιο Ι
 • Β' Εξαμήνου: Χρήση Η/Υ, Σχέδιο και χρώμα ΙΙ, Γραφιστική ΙΙ, Ιστορία τέχνης ΙΙ, Κινούμενο σχέδιο ΙΙ, Εικονογράφηση (βασικές αρχές), Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένου
 • Γ' Εξαμήνου: Ιστορία τέχνης ΙΙΙ, Εικονογράφηση εφαρμογές Ι (παιδικό βιβλίο, βιβλίο,τύπος,διαφήμιση)), Τέχνη του σκίτσου, Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας Ι, Μουσική, Σενάριο
 • Δ' Εξαμήνου: Ιστορία τέχνης IV, Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας ΙΙ, Εικονογράφηση εφαρμογές ΙΙ (κόμιξ,storyboards,πολυμέσα,χαρακτική)
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Τα Βασικά Στάδια Παραγωγής Εντύπου
  • Δημιουργία Κόμικ
  • Εικαστικές Δημιουργίες
  • Δημιουργία της Ψηφιακής Εικόνας
  • Ο Χώρος της Γελοιογραφίας Μέσω Σκίτσου και Κόμικ
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη