Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος
Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας «Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος» μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο αντικείμενο της εργασίας του που είναι οι εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στο σχεδιασμό εικόνων για τη διαφήμιση, στο σχεδιασμό σκίτσων για ταινίες κινουμένων σχεδίων, στο σχεδιασμό οθονών πολυμέσων, στην κατασκευή ταινιών κινουμένων σχεδίων και στη δημιουργία κινουμένων εικόνων τριών διαστάσεων (3 D Animation)

Ο διπλωματούχος μπορεί να εργασθεί σε:
• Εταιρείες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών
• Εταιρείες παραγωγής τίτλων πολυμέσων
• Τηλεοπτικούς σταθμούς
• Εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών
• Επιστημονικά ιδρύματα, ιδρύματα μελετών, μουσεία
• Ωσ ελεύθερος επαγγελματίας

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Διπλωματούχος των Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να γνωρίζει:

  • Βασικές τεχνικές δημιουργίας τρισδιάστατης κίνησης με ηλεκτρονικό υπολογιστή (3 D Animation)
  • Βασικές τεχνικές της γραφιστικής δημιουργίας μακετών, συσκευασιών, διαφημιστικών καταχωρήσεων κλπ.
  • Αρχές λήψης και εκτύπωσης της φωτογραφίας
  • Αρχές δημιουργίας της ψηφιακής εικόνας
  • Τα βασικά στάδια παραγωγής εντύπων
  • Αρχές της μουσικής και της επεξεργασίας του ήχου
  • Τεχνικός σκηνοθεσίας, φωτισμού, κάμερας

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας σε εργαστηριακό εξοπλισμό στο Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια προκειμένου η εκπαίδευση να γίνεται με το σύστημα προσομοίωσης εργασίας υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων καθηγητών.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Ιστορία Τέχνης Ι, ΙΙ
  • Γραφίστικη Ι, ΙΙ
  • Σχέδιο - Χρώμα - Σκίτσο
  • Τεχνολογία Παραγωγής Εντύπου & Πολυμέσων
  • Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
  • Χρώμα Γραφικών Τεχνών
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Ηλεκτρονική Επεξεργασία Μακέτας
  • Εικονογράφηση
  • Σενάριο - Σκηνοθεσία
  • Μουσική
  • 3d Animation
  • Διαθεματική Εργασία

 • Α' Εξαμήνου: Χρήση Η/Υ, Σχέδιο και χρώμα Ι, Γραφιστική Ι, Ιστορία τέχνης Ι, Παραγωγή εντύπου, Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα, Φωτογραφία, Κινούμενο σχέδιο Ι
 • Β' Εξαμήνου: Χρήση Η/Υ, Σχέδιο και χρώμα ΙΙ, Γραφιστική ΙΙ, Ιστορία τέχνης ΙΙ, Κινούμενο σχέδιο ΙΙ, Εικονογράφηση (βασικές αρχές)
 • Γ' Εξαμήνου: 3D Animation I, Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας Ι, Ιστορία κινούμενης εικόνας Ι, Μουσική Ι, Σκηνοθεσία Ι, Σενάριο Ι
 • Δ' Εξαμήνου: 3D Animation II, Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας ΙΙ, Ιστορία κινούμενης εικόνας ΙΙ, Μουσική ΙΙ, Σκηνοθεσία ΙΙ, Σενάριο ΙΙ
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Δημιουργία Τρισδιάστατων Χαρακτήρων για Video
  • Τεχνικές Επεξεργασίας Ήχου
  • Κινούμενο Σχέδιο
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη