Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος
Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι ικανός να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του επαγγέλματος που αφορά τεχνολογικές εφαρμογές και εγκαταστάσεις σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος.
Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με τις γνώσεις που έχει αποκτήσει μπορεί να εργασθεί:
• Σε τεχνικές εταιρείες μελέτης εφαρμογών τοπίου & περιβάλλοντος
• Σε κατασκευαστικές εταιρείες τοπίου & περιβάλλοντος
• Σε εταιρείες εμπορίας εξοπλισμού τοπίου & περιβάλλοντος
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας
• Φυτώρια
• Υπηρεσίες πρασίνου Δήμων
• Γραφεία περιβαλλοντολόγων

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο κάτοχος του διπλώματος έχει αποκτήσει γνώσεις για να ανταποκρίνεται:

  • Στη φυτοτεχνία
  • Στις εφαρμογές αρδευτικών δικτύων
  • Στην φυτοπροστασία
  • Σε ανθοκηπευτικές καλλιέργειες
  • Στις θερμοκηπευτικές εγκαταστάσεις
  • Στην αρχιτεκτονική & διαμόρφωση τοπίου
  • Στον σχεδιασμό φυτοτεχνικών έργων μέσω Η/Υ
  • Στην συντήρηση κηποτεχνικών εφαρμογών

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας σε εργαστηριακό εξοπλισμό το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του σύγχρονα εργαστήρια με εξειδικευμένο εξοπλισμό όπως:

  • Σχεδιαστήριο
  • Εργαστήριο Η/Υ με τα απαιτούμενα προγράμματα για την ειδικότητα

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με εταιρείες του χώρου δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και τα μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Φυτοτεχνία
  • Γεωπονία
  • Αρδευτικά Δίκτυα - Εφαρμογές στην Κηποτεχνία
  • Φυτοπροστασία
  • Υγιεινή - Ασφάλεια Εργασίας
  • Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
  • Γεωργική Οικονομία και Πολιτική
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Γεωπονία και Περιβάλλον
  • Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις
  • Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων
  • Κηποτεχνικές Εφαρμογές
  • Αρχιτεκτονική και Διαμόρφωση Τοπίου
  • Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών
  • Μελέτη - Οργάνωση Χώρων Πρασίνου και Αναψυχής
  • Οργάνωση Επιχείρησης - Marketing
  • Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων μέσω Η/Υ
  • Νομοθεσία Έργων Περιβάλλοντος

 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Υλικά για Δόμηση και Διαχείριση Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος
  • Τεχνοοικονομικές Μελέτες για Εκτέλεση Έργων
  • Ηλεκτρονικός Σχεδιασμός Τοπίων
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη