Ζωγραφική Τέχνη
Ζωγραφική Τέχνη

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη Ζωγραφική τέχνη συνδιάζοντας τις γνώσεις που θα αποκομίσει από τις σπουδές του με το ταλέντο τους.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Διπλωματούχος των Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να γνωρίζει:

  • Βασικές αρχές σχεδίου
  • Βασικές αρχές οπτικής αντίληψης
  • Βασικές γνώσεις υλικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία των έργων ζωγραφικής
  • Μέθόδους συντήρησης των έργων ζωγραφικής
  • Μεθόδους προστασίας και αποθήκευσης έργων ζωγραφικής.
  • Την τέχνη σύνθεσης έργων ζωγραφικής σε χώρους τέχνης και έκφρασης.

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας σε εργαστηριακό εξοπλισμό στο Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια προκειμένου η εκπαίδευση να γίνεται με το σύστημα προσομοίωσης εργασίας υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων καθηγητών.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γραμμικό Σχέδιο
  • Ελεύθερο Σχέδιο
  • Χρωματολογία
  • Οπτική Αντίληψη
  • Ιστορία Τέχνης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙΩ
  • Τεχνική Ζωγραφικής
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας

 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Νέες Τάσεις της Ζωγραφικής
  • Η Αγιογραφία
  • Λειτουργία Πινακοθήκης
  • Λειτουργία Γκαλερί Έργων Τέχνης
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Η Γλώσσα του Σώματος