ΙΕΚ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε) και Αθλητισμού

Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ

Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι ικανός να ανταποκριθεί με επιτυχία στις εξειδικευμένες απαιτήσεις του επαγγέλματος. Ο Δημοσιογράφος καταγράφει την ιστορία, κυνηγά την είδηση, αναλύει τα γεγονότα, τεκμηριώνει την αλήθεια των γεγονότων και τα παρουσιάζει με αντικειμενικότητα στο κατάλληλο Μ.Μ.Ε.

Αθλητική Δημοσιογραφία

Αθλητική Δημοσιογραφία

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας Αθλητικής Δημοσιογραφίας είναι ικανός να ανταποκριθεί με επιτυχία στις εξειδικευμένες απαιτήσεις του επαγγέλματος. Ο Αθλητικός Δημοσιογράφος είναι αυτός που με τις γνώσεις του καταγράφει τα αθλητικά γεγονότα και τα παρουσιάζει με αντικειμενικότητα στα Μ.Μ.Ε.

Προπονητής Αθλημάτων

Προπονητής Αθλημάτων

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας «Προπονητής Αθλημάτων» με βάσει τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο χώρο του Αθλητισμού ως προπονητής αθλημάτων.