ΙΕΚ Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τεχνικός Μηχανοτρονικής

Τεχνικός Μηχανοτρονικής

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τoυ επιτρέπουν να συναρμολογεί μηχανολογικά, ηλακτρικά και ηλεκτρονικά μέροι σε μηχανοτρονικά συστήματα αυτοκινήτου - οχημάτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας τον εγκαθιστούν ικανό να εκτελεί αυτόνομα - υπέυθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν την μελέτη - κατασκευή - επισκευή και συντήρηση πάσης φύσεων θερμουδραυλικής εγκατάστασης.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Επάγγελμα με παρών και μέλλον. Ο κάτοχος του διπλώματος από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες εργασίες οι οποίες αφορούν τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή κάθε μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας όπως σε φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικά συστήματα, γεωθερμικά συστήματα, υδροηλεκτρικά συστήματα, συστήματα βιομάζας κλπ.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Ο Διπλωματούχος του Ι. ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι ικανός να εκτελεί αυτόνομα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν τηνμελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων και επισκευή συστημάτων ψύξης και κλιματισμού. Επίσης επεμβαίνει στα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα, που συννημάρχουν στις παραπάνω εγκαταστάσεις.

Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

Επάγγελμα με παρόν και μέλλον. Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει ποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες εργασίες οι οποίες αφορούν επιλογή, αγορά, τοποθέτηση, σύνδεση, λειτουργία, συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην ιατρική και σε συναφείς επιστήμες.

Τεχνικός Αυτοματισμών

Τεχνικός Αυτοματισμών

Επάγγελμα με παρόν και μέλλον. Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες εργασίες οι οποίες αφορούν τη μελέτη, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα μεταφοράς προσώπων ή φορτίων μέσω κινούμενων ταινιών ή θαλάμων και κιβωτίων με επίγεια ή υπέργεια ή υπόγεια συρματόσχοινα, κυλιόμενες σκάλες, ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων κλπ.

Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας να εκτελεί αυτόνομα και εκπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν την μελέτη, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.