ΙΕΚ Οικονομίας και Διοίκησης

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του ως Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχείρησης δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, βιομηχανίες, τράπεζες, οργανισμούς κ.τ.λ.

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του ως υπεύθυνο στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου οικονομικών μονάδων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Στέλεχος Εμπορίας - Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)

Στέλεχος Εμπορίας - Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του ως υπεύθυνος των τμημάτων εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων των επιχειρήσεων.

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Ο κάτοχος του διπλώματος του IIEK ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας έχει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα, τεχνικές εργασίες επί του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας λειτουργώντας παράλληλα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Μπορεί να εργασθεί σε κάθε μορφή επιχείρησης δημόσιου και ιδιωτικού φορέα.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του ως Διοικητικό και Οικονομικό στέλεχος σε κάθε μορφής επιχείρηση στον τομέα του πολιτισμού.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του ως Διοικητικό και Οικονομικό στέλεχος σε κάθε μορφής επιχείρηση στον τομέα της υγείας.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του ως Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Αθλητικών Επιχειρήσεων οποιουδήποτε μεγέθους και είδους Δημοσίου ή Ιδιωτικού

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του σε εξειδικευμένους τομείς των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα.

Στέλεχος Κοστολόγησης

Στέλεχος Κοστολόγησης

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες απαιτήσεις της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας στον τομέα της κοστολόγησης των πρωτογενών στοιχείων που χρησιμοποιούνται καθώς και του τελικού προϊόντος.

Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Real estate)

Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Real estate)

Ο Κτηματομεσίτης είναι απαραίτητος σε κάθε συναλλαγή με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία και αυτό γιατί το περιβάλλον απόκτησης, διατήρησης και διαχείρισης της είναι πλέον περίπλοκο. Πρόκειται για μία συνύφανση κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών, χρηματοδοτικών, φορολογικών, πολεοδομικών, κατασκευαστικών και άλλων στοιχείων που η γνώση και ο συντονισμός τους έχει ξεφύγει από τα χέρια των καταναλωτών.

Στέλεχος Στατιστικών Έρευνών και Δημοσκοπήσεων

Στέλεχος Στατιστικών Έρευνών και Δημοσκοπήσεων

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με υπεύθυνα και αποτελεσματικά στον τομέα της έρευνας και δημοσκόπισης, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου οι επιχειρήσεις - οργανισμοί να λάβουν αποφάσεις για τον μελλοντικό επαγγελματικό προγραμματισμό τους.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του υπεύθυνα και αυτόνομα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του τομέα των μεταφορών.

Στέλεχος Ασφαλείας προσώπων και υποδομών (Security)

Στέλεχος Ασφαλείας προσώπων και υποδομών (Security)

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι ειδικευμένος στην παροχη υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στην διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί.

Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του στην γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι ικανός να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του Επαγγέλματος όπως: Στον αγροτουρισμό και την ανάπτυξη αυτού, στις γεωργικές εγκαταστάσεις κ.α.

[12  >>