ΙΕΚ Οπτικοακουστικών Σπουδών

Μουσική με Τεχνολογία

Μουσική με Τεχνολογία

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Μουσική με Τεχνολογία” με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία που έχει αποκτήσει έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στο επάγγελμά του στο χώρο του πολιτισμού, των τεχνών, των ΜΜΕ, της μουσικής παιδείας, του θεάτρου και γενικά στο χώρο της μουσικής και του θεάματος.

Ηχοληψία

Ηχοληψία

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Ηχολήπτης” (Μηχανικός Ήχου) με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει έχει την ικανότητα να στηρίξει τεχνικά κάθε παροχή στην οποία συμμετέχει και ο ήχος.

Τέχνη Τοιχογραφίας

Τέχνη Τοιχογραφίας

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Τέχνη Δημιουργικής Γραφής

Τέχνη Δημιουργικής Γραφής

Ο κάτοχος του Διπλώματος της ειδικότητας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις γνώσεις στο επάγγελμα ώστε να είναι σε θέση να εργαστεί:
• Σε διαφημιστικές εταιρείες
• Σε εφημερίδες - περιοδικά

Τέχνη Σκηνοθεσίας

Τέχνη Σκηνοθεσίας

Ο σκηνοθέτης είναι ο αρχιτέκτονας που υπάρχει πίσω από κάθε στάδιο οπτικοακουστικών παραγωγών. Είναι εκείνος που εφαρμόζει ιδέες καλλιτεχνικές ώστε το αποτέλεσμα ενός οπτικοακουστικού έργου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σεναρίου.

Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (monter)

Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (monter)

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του υπεύθυνα και αυτόνομα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του επαγγελματος.
Οι εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποκτήσει κατά την διάρκεια των σπουδώ του δίνουν την δυνατότητα να αντιλαμβάνεται την αισθητική των πλάνων έτσι ώστε να συνδέει αυτά σε ενότητες - σκηνές και αυτά σε ολοκληρωμένη παραγωγή.

Τέχνη Σεναριογραφίας

Τέχνη Σεναριογραφίας

Ο κάτοχος διπλώματος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Σεναριογράφος” έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν άριστο χρήστη της γλώσσας, της επικοινωνίας και της τεχνικής γραφής σεναρίου με ή χωρίς υπόθεση.

Υποκριτική τέχνη Θεάτρου - Κινηματογράφου

Υποκριτική τέχνη Θεάτρου - Κινηματογράφου

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Υποκριτική Θεάτρου – Κινηματογράφου” αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις για την επιτυχημένη εμφάνισή του σε διάφορους ρόλους στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και γενικά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Εφαρμοσμένες τέχνες χορού

Εφαρμοσμένες τέχνες χορού

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις του μαγικού κόσμου του χορού.

Οι δεξιότητες που θα αποκτήσει σε συνδυασμό με το ταλέντο του, του δίνουν την ευκαιρία να σταδιοδρομήσει ως χορευτής στον κινηματογράφο, θέατρο, τηλεόραση και ως δάσκαλος χωρού.