Μουσική με Τεχνολογία
Μουσική με Τεχνολογία

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Μουσική με Τεχνολογία” με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία που έχει αποκτήσει έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στο επάγγελμά του στο χώρο του πολιτισμού, των τεχνών, των ΜΜΕ, της μουσικής παιδείας, του θεάτρου και γενικά στο χώρο της μουσικής και του θεάματος.

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:
• Τηλεοπτικούς σταθμούς
• Ραδιοφωνικούς σταθμούς
• Δημοσιογραφικές εταιρείες
• Συναυλιακές εκδηλώσεις
• Κινηματογράφο
• Θέατρα
• Στούντιο παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου
• Εταιρείες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών
• Εταιρείες παρουσίασης Multimedia
• Στούντιο ηχογραφήσεων
• Ωδεία
• Κέντρα διασκέδασης
• Σχολεία ως καθηγητής
• Μουσικές εκδηλώσεις
• Multimedia εφαρμογές
• Ως μουσικοσυνθέτης
• Κινηματογραφική, Τηλεοπτική, Ραδιοφωνική παραγωγή

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Μουσικός με Τεχνολογία απόφοιτος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία για:

  • Ενημέρωση για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και τους τομείς εφαρμογής της αποκτιθείσας ειδικότητας
  • Απόκτηση του απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου για τη χρήση των διαφόρων μηχανημάτων εγγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου.
  • Απόκτηση δεξιοτήτων στην ηχοληψία
  • Απόκτηση δεξιοτήτων στις τεχνικές επεξεργασίας και μίξης των ήχων
  • Απόκτηση του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου για τη δημιουργική χρήση και παρακολούθηση της Midi τεχνολογίας
  • Πρακτική εξάσκηση στο Μidi Sequencing
  • Εξοικείωση με τις σημαντικότερες τεχνικές σύνθεσης ήχου
  • Εξοικείωση με τον προγραμματισμό και τον έλεγχο διαφόρων κατηγοριών synthesizer. Κατανόηση του ρόλου των Synthesizer στη σύγχρονη μουσική παραγωγή.
  • Απόκτηση δεξιότητας στην εγγραφή, επεξεργασία, μίξη ηχητικού υλικού σε σκληρό δίσκο.
  • Κατανόηση του ρόλου της σύγχρονης τεχνολογίας στην ζωντανή μουσική έκφραση και εξοικείωση με τα διάφορα συστήματα δημιουργίας επεξεργασίας μουσικού και ακουστικού υλικού σε συναυλίες.
  • Απόκτηση δεξιότητας χειρισμού προγραμμάτων (software) Η/Υ για την εισαγωγή, επεξεργασία και έκδοση μουσικών κειμένων.
  • Γνώση των ιδιαιτεροτήτων της μουσικής που προορίζεται για θεατρικές, κινηματογραφικές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, video και πολυμεσικές (multimedia) παραγωγές.

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονα studios ηχοληψίας και μουσικής τεχνολογίας με εξειδικευμένο εξοπλισμό.

  Τα εργαστήρια είναι επαγγελματικά και χρησιμοποιούνται εκτός από τους σπουδαστές και από άλλους φορείς που ασχολούνται με παραγωγές ήχου. Το εργαστήριο Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας είναι στη διάθεση των σπουδαστών για επεξεργασίες μουσικών κειμένων.
  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με studios παραγωγής ήχου, με τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, με δισκογραφικές εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Θεωρία Audio I, IΙ
  • Οργανογνωσία
  • Ακουστική I, IΙ
  • Ηχοληψία I, IΙ
  • Λογισμικό Μουσικής Παραγωγής Ι, IΙ, ΙIΙ, ΙV
  • Μουσική Τεχνολογία Ι, IΙ
  • Βασική Θεωρία Μουσικής
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Ιστορία Μουσικής Ι, IΙ, ΙIΙ
  • Μουσική Ανάλυση I, IΙ
  • Θεωρητικά Μουσικής
  • Διπλωματική Εργασία Ι, IΙ
  • Μουσική και Ήχος για Κινηματογράφο & Media Ι, IΙ
  • Μουσική Βιομηχανία
  • Επεξεργασία / Μίξη Ήχου Ι, IΙ
  • Παραγωγή Μουσικής για Δισκογραφία

 • Α' Εξαμήνου: Ακουστική Ι, Θεωρία audio I, Θεωρία MIDI, Στοιχειώδης εκμάθηση πληκτροφόρου, Χορωδία Ι, Οργανογνωσία Ι, Ακουστική φωνητική αγωγή Ι, Ιστορία μουσικής Ι, Χρήση Η/Υ
 • Β' Εξαμήνου: Ακουστική ΙΙ, Audio II, Ηχοληψία, Sequencing I, Τεχνικές σύνθεσης ήχου Ι, Βασικά δομικά στοιχεία και έννοιες της μουσικής του 20ου αιώνα Ι, Χορωδία ΙΙ, Οργανογνωσία ΙΙ, Ακουστική φωνητική αγωγή ΙΙ, Ιστορία μουσικής ΙΙ, Χρήση Η/Υ
 • Γ' Εξαμήνου: Επιχειρηματικότητα, επικοινωνία, Μίξη ήχου, Sequencing IΙ, Τεχνικές σύνθεσης ήχου ΙΙ, Προγραμματισμός synthesizer, Επεξεργασία μουσικού κειμένου σε Η/Υ Ι, Βασικά δομικά στοιχεία και έννοιες της μουσικής του 20ου αιώνα ΙΙ, Χορωδία ΙΙΙ, Ιστορία μουσικής ΙΙΙ, Μορφολογία, Εργαστήριο δημιουργίας έργων - ασκήσεων
 • Δ' Εξαμήνου: Μουσική βιομηχανία, HD recording, Live electronics, Επεξεργασία μουσικού κειμέ- νου σε Η/Υ ΙΙ, Μουσική για θέατρο, κινούμενη εικόνα και ραδιοφωνικές παραγωγές, Παιδαγωγικά, Ιστορία μουσικής IV, Εκπόνηση παρουσίαση διπλωματικής εργασίας
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Music Production
  • Sound Design
  • Sound Editing
  • Production Analysis Lab
  • Nέες Τεχνολογίες του Επαγγέλματος
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Η Επαγγελματική Συνέντευξη