Τέχνη Τοιχογραφίας
Τέχνη Τοιχογραφίας

Προφίλ ειδικότητας

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του επαγγέλματος.
Μπορεί να εργαστεί:
• Σε διαφημιστικές εταιρείες
• Σε κατασκευαστικές εταιρείες
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας
• Σε Δήμους και Νομαρχίες

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Διπλωματούχος της ειδικότητας γνωρίζει:

  • Tην τέχνη της φωτογραφίας
  • Ιστορία της Τέχνης
  • Θέματα πραστασίας του περιβάλλοντος
  • Την τεχνική της τοιχογραφίας

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ για τις ανάγκες της ειδικότητας έχει εξοπλίσει ανάλογα εργαστήρια. Επίσης έχει αναπτύξει συνεργασίες με εταιρείες του χώρου.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Τεχνική Τοιχογραφίας
  • Τέχνη - Αισθητική
  • Ιστορία Τέχνης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Φωτογραφία
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Βυζαντινή Εικονογραφία
  • Τεχνικη Επικοινωνίας - Επιχειρηματικότητα
  • Νομοθεσία - Δεοντολογία

 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Σύγχρονες Μέθοδοι Φωτογράφισης
  • Μέτρα Ασφάλειας
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη