Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (monter)
Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (monter)

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του υπεύθυνα και αυτόνομα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του επαγγελματος.
Οι εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποκτήσει κατά την διάρκεια των σπουδώ του δίνουν την δυνατότητα να αντιλαμβάνεται την αισθητική των πλάνων έτσι ώστε να συνδέει αυτά σε ενότητες - σκηνές και αυτά σε ολοκληρωμένη παραγωγή.

Μπορεί να εργαστεί σε:
• Εταιρείες Παραγωγής Διαφημίσεων και Video Clip
• Ετταιρίες οπτικοακουστικών παραγωγών
• Τηλεοπτικούς Σταθμούς
• Εταιρείες Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • • Ο διπλωματούχος της ειδικότητας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ εκπαιδεύεται
  • Σε όλες τις τεχνικές ηλεκτρονικής μίξης πλάνων για κάθε είδος format.
  • Παρακολουθεί και δημιουργεί το οπτικοακουστικό υλικό σε όλα τα στάδια από το σενάριο μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου και με την βοήθεια του κατάλληλου εργαστηριακού εξοπλισμού προσφέρει εκπαίδευση που γίνεται με το σύστημα προσομείωσης εργασίας.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Ιστορία Κινηματογραφου - Τηλεόρασης Ι, ΙΙ
  • Βασικές Αρχές Κινηματογραφικής Γλώσσας Ι, ΙΙ
  • Technical Workshop I, IΙ, ΙΙΙ, IV
  • Φωτισμός
  • Μέθοδοι Και Τεχνικές Παραγωγής Ταινιών Ι, ΙI, ΙII, ΙV
  • Διεύθυνση Ηθοποιών Ι, ΙI, ΙII, ΙV
  • Σκηνοθεσία Ι, ΙI, ΙII, ΙV
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Σενάριο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
  • Αισθητική και Θεωρία Κινηματογράφου Ι, ΙΙ

 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Αισθητική Κινηματογράφου - Τηλεόρασης
  • Τεχνικές Κινηματοφραφικού Μοντάζ
  • Τεχνικές Τηλεοπτικού Μοντάζ
  • Τηλεσκηνοθεσία
  • Τεχνικός Τηλεοπτικών Προγραμμάτων
  • Adobe Premier
  • Ψηφιακή Τηλεόραση
  • Φωτισμός
  • Ψηφιακή Φωτογραφία
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Επαγγελματική Συνέντευξη