ΙΕΚ Τουρισμού και Εστίασης

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef) με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει έχει την ικανότητα να αναλάβει υπεύθυνα τη λειτουργία κουζίνας ανεξαρτήτου μεγέθους. Μπορεί να εργασθεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τεχνικός Αρτοποϊίας – Ζαχαροπλαστικής (Bakery – Pastry Chef)

Τεχνικός Αρτοποϊίας – Ζαχαροπλαστικής (Bakery – Pastry Chef)

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Τεχνικός Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής” (Bakery Pastry Chef) με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει έχει την ικανότητα να αναλάβει υπεύθυνα τη λειτουργία αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου ανεξαρτήτου μεγέθους. Μπορεί να εργασθεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας, με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει έχει την ικανότητα να εργασθεί σε ξενοδοχειακές μονάδες κάθε μορφής και μεγέθους καθώς και σε ανάλογες θέσεις του δημόσιου φορέα.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού (Στέλεχος Τουριστικού Πρακτορείου)

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού (Στέλεχος Τουριστικού Πρακτορείου)

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να καλύψει με επιτυχία όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες ενός γραφείου γενικού τουρισμού όπως αυτές ορίζονται απο το νομικό πλαίσιο καθώς και από τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του υπεύθυνα και αυτόνομα σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς

Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις των αεροπορικών επαγγελμάτων.

Επιμελητής Πτήσεων

Επιμελητής Πτήσεων

Ο «Επιμελητής Πτήσεων» μελετά και σχεδιάζει πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια πτήση με τον πλέον ασφαλή και οικονομικό τρόπο.

Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών

Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών

Το Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών, είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας στο χώρο της τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων και ποτών σε όλα τα στάδια από παραγωγή μέχρι και πώληση αυτών.