Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Προφίλ ειδικότητας

Ο κάτοχος του διπλώματος “Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου” έχει τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να συνεργαστεί με το υπεύθυνο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του χειρουργείου αποσκοπώντας:
α) Στην ορθή προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς.
β) Στην προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας του ασθενούς εφαρμόζοντας θεραπευτικούς χειρισμούς σε όλες τις φάσεις της πορείας της υγείας του.

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι σε θέση να απασχοληθεί σε χώρους όπου εκτελούνται χειρουργικές επεμβάσεις όπως:
• Δημόσια νοσοκομεία,
• Ιδιωτικές κλινικές,
• Ιδιωτικά ιατρεία – πολυκλινικές, (καθώς και)
• Δημόσια κέντρα υγείας,
• Μονάδες Α’ βοηθειών.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο κάτοχος Διπλώματος “Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου”, υπό την επίβλεψη και με τη συνεργασία της χειρουργικής ομάδας (Νοσηλευτών και Ιατρών), δύναται να συμμετέχει ενεργά στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

  • Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενούς που πάσχει από ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα.
  • Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων.
  • Μέτρηση των ζωτικών σημείων.
  • Προεγχειρητική προετοιμασία ασθενούς.
  • Νοσηλευτική αξιολόγηση του ασθενούς.
  • Παραλαβή ασθενούς στη χειρουργική αίθουσα.
  • Διευθέτηση χειρουργικής αίθουσας (στρώσιμο χειρουργικής τράπεζας, διευθέτηση χειρουργικών εργαλείων υγειονομικού υλικού, όπως ράμματα, γάζες, βελόνες).
  • Ίσχαιμη περίδεση.
  • Ακινητοποίηση κατάγματος.
  • Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή και δημιουργία υποστηρικτικής σχέσης.
  • Σωματική νοσηλευτική αξιολόγηση πάσχοντα.

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του εξειδικευμένο εργαστήριο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, εργαστήριο πληροφορικής με το απαιτούμενο λογισμικό καθώς και πληθώρα εποπτικών μέσων που είναι στη διάθεση της εκπαίδευσης.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με αντίστοιχες μονάδες δημοσίου & ιδιωτικού φορέα δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Νοσηλευτική Ι, ΙΙ
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Ανατομία
  • Φυσιολογία
  • Φαρμακολογία
  • Υγιεινή - Μικροβιολογία
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Χειρουργική
  • Παθολογία
  • Γυναικολογία - Παιδιατρική
  • Στοιχειά Ψυχιατρικής - Νευρολογίας
  • Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο)
  • Αποστείρωση - Απολύμανση
  • Χειρουργική Αναισθησία & Ανάνηψη
  • Νοσηλευτική Χειρουργική Ι, ΙΙ
  • Νοσηλευτική Χειρουργική Ι, ΙΙ (Πρακτική σε Νοσοκομείο)
  • Χειρουργικές Τεχνικές- Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά

 • Α' Εξαμήνου: Γενική νοσηλευτική Ι, Πρώτες βοήθειες, Ανατομία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Μικροβιολογία υγιεινή, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Β' Εξαμήνου: Γενική νοσηλευτική ΙΙ, Γυναικολογία/Παιδιατρική, Στοιχεία ψυχιατρικής νευρολογίας, Νοσηλευτική (πρακτική σε νοσοκομείο), Παθολογία, Χειρουργείου
 • Γ' Εξαμήνου: Χειρουργική Ι, Νοσηλευτική χειρουργική Ι, Νοσηλευτική χειρουργική (πρακτική άσκηση σε νοσοκομείο) Ι, Αποστείρωση,απολύμανση, Χειρουργική αναισθησία αιμοδοσία
 • Δ' Εξαμήνου: Χειρουργική ΙΙ, Νοσηλευτική χειρουργική ΙΙ, Νοσηλευτική χειρουργική (πρακτική άσκηση σε νοσοκομείο) ΙΙ, Χειρουργικές τεχνικές, Αντιμετώπιση επείγοντων περιστατικών
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • H Ψυχολογία Ασθενούς
  • Πρόληψη Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας
  • Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις
  • Εξειδικευμένες Πρώτες Βοήθειες - ERS
  • Νοσηλευτική Φροντίδα και Πρώτες Βοήθειες σε Νεογνά
  • Έλεγχος Φαρμακευτικών Συσκευασμάτων
  • Αιμοληψία
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη