Βοηθός Φυσικοθεραπείας
Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Προφίλ ειδικότητας

Το επάγγελμα είναι παραϊατρικό και έχει σχέση με την αποκατάσταση παθήσεων.
Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της συγκεκριμένης ειδικότητας μπορεί να εργασθεί ως παραγωγικό στέλεχος σε:
• Φυσικοθεραπευτήρια
• Ιδρύματα και κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης Α.Μ.Ε.Α
• Ειδικά κέντρα αποκατάστασης
• Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών
• Νοσοκομεία
• Κλινικές
• Γυμναστήρια
• Αθλητικά κέντρα και χώρους άθλησης
• Ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και αθλημάτων.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο απόφοιτος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι εξειδικευμένος στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

  • Συμβάλλει στην αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων του νευρικού και του μυοσκελετικού συστήματος
  • Προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντιμετώπιση ατυχημάτων και περιστατικών σε αθλητικούς χώρους.
  • Γνωρίζει κανόνες συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τους ασθενείς.
  • Γνωρίζει τους εργασιακούς κανόνες και συμβάλλει στην οργάνωση της εργασίας
  • Γνωρίζει τις τεχνικές αποκατάστασης εγκεφαλικής παράλυσης.
  • Συμβάλλει στην εκτέλεση αποκατάστασης ρευματολογικών, καρδιοαγγειακών και αναπνευστικών παθήσεων.
  • Συμβάλλει και καθοδηγεί μη ειδικούς για την ορθή μεταφορά ασθενών με προβλήματα αποκατάστασης.

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας, το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονα εργαστήρια με τον κατάλληλο εξοπλισμό όπως:

  α) εργαστήριο φυσικοθεραπείας
  β) εργαστήριο πληροφορικής με το κατάλληλο λογισμικό για τις ανάγκες της ειδικότητας.
  γ) εποπτικά μέσα video projectors, τηλεοράσεις, μηχανήματα προβολής διαφανειών, βιβλιοθήκη, είναι στη διάθεση της εκπαίδευσης.
  δ) Σύγχρονο γυμναστήριο, SPA.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με επαγγελματικούς χώρους της ειδικότητας δίνει στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Ανατομία
  • Φυσιολογία
  • Στοιχεία Ορθοπεδικής
  • Στοιχεία Νοσολογίας
  • Στοιχεία Ρευματολογίας
  • Υγιεινή
  • Ψυχολογία Αποκατάστασης
  • Κινησιολογία Ι
  • Αρχές Μάλαξης
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Στοιχεία Χειρουργικής
  • Στοιχεία Παιδιατρικής
  • Στοιχεία Νευρολογίας
  • Στοιχεία Γηριατρικής
  • Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή Ι
  • Αρχές Μετακίνησης Ασθενών
  • Κινησιολογία ΙΙ
  • Αρχές Μάλαξης
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή ΙΙ
  • Συντήρηση και Τεχνολογία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
  • Αρχές Εφαρμογής Φυσικών Μέσων
  • Αρχές Μάλαξης
  • Πρώτες Βοήθειες Περίδεση
  • Αθλητιατρική
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Βοηθήματα Κίνησης και Αυτοεξυπηρέτησης
  • Οργάνωση και Διοίκηση Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
  • Εργομετρία
  • Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή ΙΙΙ
  • Νοσηλευτική
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

 • Α' Εξαμήνου: Ανατομία, Φυσιολογία, Στοιχεία Ορθοπεδικής , Στοιχεία νοσολογίας, Στοιχεία ρευματολογίας, Υγιεινή , Ψυχολογία αποκατάστασης, Κινησιολογία Ι , Αρχές Μάλαξης, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Β' Εξαμήνου: Στοιχεία χειρουργικής, Στοιχεία παιδιατρικής, Στοιχεία νευρολογίας, Στοιχεία γηριατρικής, Άσκηση: ασφάλεια&εφαρμογή Ι, Αρχές μετακίνησης ασθενών, Κινησιολογία ΙΙ, Αρχές Μάλαξης, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Γ' Εξαμήνου: Άσκηση: ασφάλεια&εφαρμογή ΙΙ, Συντήρηση και τεχνολογία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, Αρχές εφαρμογής φυσικών μέσων, Αρχές μάλαξης, Πρώτες βοήθειες περίδεση, Αθλητιατρική , Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Δ' Εξαμήνου: Βοηθήματα κίνησης και αυτοεξυπηρέτησης, Οργάνωση και διοίκηση εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, Εργομετρία, Άσκηση :ασφάλεια & εφαρμογή ΙΙΙ, Νοσηλευτική, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Αθλητικό Μασάζ
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Spa
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Η Επαγγελματική Συνέντευξη