Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

Προφίλ ειδικότητας

Το επάγγελμα είναι παραϊατρικό και έχει σχέση με τις νέες τεχνολογίες και τις εξελιγμένες μεθοδολογίες εξετάσεων σε μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια.

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί σε:
• Νοσοκομεία
• Θεραπευτήρια
• Μικροβιολογικά εργαστήρια
• Βιοχημικά εργαστήρια
• Βιολογικά εργαστήρια
• Αιματολογικά εργαστήρια
• Φαρμακευτική Βιομηχανία
• Διαγνωστικά κέντρα
• Ερευνητικά κέντρα

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις να:

  • Αναλαμβάνει όλες τις απλές εξετάσεις μικροβιολογικού και βιοχημικού τύπου όπως αντιβιογράμματα, τεστ ευαισθησίας, ταυτοποίηση μικροβίων, μετρήσεις σακχάρου, ουρίας, χολερυθρίνης, χοληνεστεράσης, GGPD< CPK< GPT κλπ.
  • Αναλαμβάνει την παρασκευή των πηκτωμάτων και την εκτέλεση όλων των τύπων των ηλεκτροφορήσεων.
  • Αναλαμβάνει την ταυτοποίηση μικροβίων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, την αρχειοθέτηση και τη στατιστική επεξεργασία στοιχείων των ασθενών.
  • Αναλαμβάνει την παρασκευή θρεπτικών υλικών και διαλυμάτων, για ελέγχους από αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές, εξασφαλίζει στείρες συνθήκες καλλιέργειας και διασφαλίζει την καλή λειτουργία των αναλυτών.

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ για τις υψηλές απαιτήσεις της ειδικότητας έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του εργαστήρια με σύγχρονο εξοπλισμό όπως:

  α) εργαστήρια βιολογικών αναλύσεων,
  β) εργαστήριο μικροβιολογικών αναλύσεων,
  γ) εργαστήριο βιοχημικών αναλύσεων,
  δ) εργαστήριο πληροφορικής με το ανάλογο λογισμικό.

  Η εκπαίδευση γίνεται με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας”. Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με ανάλογους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Βασικές Βιολογικές Εννοιες - Φυσιολογία
  • Μικροβιολογία Ι, ΙΙ
  • Βιοχημεία Ι, ΙΙ
  • Αποστειρώσεις και Σκεύη Εργαστηρίου
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Αιματολογία
  • Τεχνολογία Οργάνων Εργαστηρίου
  • Παρασιτολογία
  • Ανοσολογία
  • Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις και Υγιεινή
  • Εργαστηριακές Εξετάσεις Διαγνώσεις
  • Μυκητολογία / Ιολογία
  • Κλινική Βιοχημεία
  • Ασφάλεια και Δεοντολογία

 • Α' Εξαμήνου: Βασικές βιολογικές έννοιες,φυσιολογία, Μικροβιολογία Ι, Βιοχημεία Ι, Αποστειρώσεις και σκεύη εργαστηρίου, Χρήση Η/Υ
 • Β' Εξαμήνου: Αιματολογία Ι, Πήξη ινωδόλυση αίματος Ι, Νοσήματα αίματος Ι, Βιοχημεία ΙΙ, Χρήση Η/Υ δίκτυο INTERNET
 • Γ' Εξαμήνου: Τράπεζα αίματος, Ανοσολογία, Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και υγιεινή, Τεχνολογία οργάνων εργαστηρίου
 • Δ' Εξαμήνου: Αιματολογία ΙΙ, Πήξη-ινωδόλυση αίματος ΙΙ, Νοσήματα αίματος ΙΙ, Ασφάλεια και δεοντολογία επαγγέλματος
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Πρώτες Βοήθειες
  • Φαρμακολογία
  • Ανάλυση DNA
  • Marketing - Οργάνωση Εργαστηρίου
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Η Επαγγελματική Συνέντευξη