Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας
Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας

Προφίλ ειδικότητας

Το επάγγελμα είναι παραϊατρικό και αφορά τη σωστή τήρηση υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων και την κατασκευή παρασκευασμάτων που περιγράφει ο θεράπων οδοντίατρος.

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί σε:
• Οδοντοτεχνικά εργαστήρια
• Ασφαλιστικά ιδρύματα που παρέχουν οδοντιατρική περίθαλψη.
• Σε καταστήματα εμπορίας ειδών οδοντικής τεχνολογίας

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο απόφοιτος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι εξειδικευμένος στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

  • Οργάνωση οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
  • Προμήθεια υλικών
  • Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Τήρηση όρων υγιεινής, ατομικής και περιβάλλοντος
  • Κατασκευή ακίνητων προσθετικών εργασιών
  • Κατασκευή κινητών προσθετικών εργασιών
  • Κατασκευή προσθετικών εργασιών σχετικών με εμφυτεύματα, υαλοκεραμικές εργασίες

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας, το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του εξειδικευμένα εργαστήρια όπως:

  α) εργαστήριο κινητής προσθετικής
  β) εργαστήριο ακίνητης προσθετικής,
  γ) εργαστήριο οδοντιατρικής,
  δ) εργαστήριο πληροφορικής με το ανάλογο λογισμικό.

  Η εκπαίδευση γίνεται με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας”. Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με επιχειρήσεις του χώρου δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Ανατομία - Φυσιολογία - Μορφολογία Σύγκλισης
  • Θεωρία Μορφολογίας Οδόντων
  • Θεωρία Οδοντοτεχνίας (Κινητή Προσθετική)
  • Υγιεινή - Α’ Βοήθειες
  • Θεωρία Υλικών
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Θεωρία Οδοντοτεχνίας (Ακινητή Προσθετική)
  • Μηχανολογικός Εξοπλισμός Εργαστηρίου - Συντήρηση αυτού
  • Οργάνωση Εργαστηρίου
  • Θεωρία Πορσελάνης (Στοιχειά)
  • Ορθοδοντική - Οδοντοτεχνία
  • Αποθήκευση Αναλώσιμων Υλικών της Ειδικότητας

 • Α' Εξαμήνου: Θεωρία μορφολογίας οδόντων, Θεωρία οδοντοτεχνίας (κινητή προσθετική) Ι, Ανατομία φυσιολογία μορφολογία σύγκλισης, Υγιεινή Α΄ βοήθειες, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα , Θεωρία Υλικών
 • Β' Εξαμήνου: Θεωρία οδοντοτεχνίας (κινητή προσθετική) ΙΙ, Θεωρία οδοντοτεχνίας (ακίνητη προσθετική) Ι, Μηχανολογικός εξοπλισμός εργαστηρίου,συντήρηση αντικειμένων, Οργάνωση εργαστηρίου, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Γ' Εξαμήνου: Θεωρία οδοντοτεχνίας (κινητή προσθετική) ΙΙΙ, Θεωρία οδοντοτεχνίας (ακίνητη προσθετική) ΙΙ, Θεωρία πορσελάνης (στοιχεία) Ι, Ορθοδοντική οδοντοτεχνία, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Δ' Εξαμήνου: Ορθοδοντική-Οδοντοτεχνία, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Μέτρα Ασφαλείας στο Εργαστήριο
  • Συνεργασία Οδοντοτεχνίτη με τον Οδοντίατρο
  • Marketing
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη