Βοηθός Οπτικής και Οπτικομετρίας
Βοηθός Οπτικής και Οπτικομετρίας

Προφίλ ειδικότητας

Ο κάτοχος του διπλώματος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας διαθέτει σύγχρονες ιδέες και όλες τις γνώσεις μεθόδων και τεχνικών που απαιτούνται, ώστε να χειρίζεται με υπευθυνότητα τα ανακύπτοντα τεχνικά ή διοικητικά προβλήματα.
Εργάζεται σαν τεχνικός οπτικού εργαστηρίου, σαν στέλεχος οπτικού καταστήματος και βιομηχανίας οπτικών ειδών και σαν τεχνικός υποστήριξης σε εταιρία οπτικών συσκευών και μηχανημάτων.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Βοηθός Οπτικής και Οπτικομετρίας, διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, έχει πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να ανταποκρίνεται με επιτυχία στα παρακάτω επαγγελματικά του καθήκοντα:

  • Εκτέλεση συνταγών
  • Επισκευή και αναπροσαρμογή διορθωτικών γυαλιών ή προστατευτικών γυαλιών ηλίου
  • Διεκπεραίωση κάθε είδους εργασίας που έχει σχέση με τις δραστηριότητες οπτικού καταστήματος όπως: παραλαβή και παραγγελία συνταγών, εξυπηρέτηση πελάτη στην επιλογή σκελετού και φακών, τεχνική υποστήριξη συσκευών, συναλλαγές, προμήθειες και μηχανοργάνωση

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Οι καταρτιζόμενοι του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Οπτικής” εκπαιδεύονται σε εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα όργανα και συσκευές:

  • Ηλεκτρική συσκευή επικέντρωσης οφθαλμικών φακών με φωτιζόμενο πάνελ
  • Ηλεκτρικό αερόθερμο θερμού / ψυχρού αέρα για διαμόρφωση πάστινων σκελετών γυαλιών
  • Επιτραπέζιο εστιόμετρο εσωτερικής και εξωτερικής ανάγνωσης
  • Ηλεκτροκίνητο τροχό επεξεργασίας επιφάνειας τύπου “Κοντορίνα” με διαμαντόπετρα φινιρίσματος
  • Ηλεκτρική συσκευή Nylor για ειδική πατούρα σκελετών με νήμα
  • Συσκευή βαφής οργανικών φακών
  • Συσκευές επικέντρωσης διπλεστιακών και πολυεστιακών φακών
  • Προσοφθάλμια συστήματα με διάφορους φακούς κ.α.

  Επίσης εκπαιδεύονται σε εργαστήριο Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας το οποίο διαθέτει εγκατεστημένα εξειδικευμένα επαγγελματικά προγράμματα και στη διάθεση των καταρτιζόμενων υπάρχουν τηλεοράσεις και video για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεμάτων, μηχανήματα προβολής διαφανειών και βιβλιοθήκη ενημερωμένη με έντυπα και περιοδικά.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με επιχειρήσεις του είδους δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γεωμετρική Οπτική
  • Οπτική Φύση
  • Χημική Τεχνολογία
  • Γενική Ανατομία & Φυσιολογία
  • Ιστορία Οπτικού Γυαλιού
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Ανατομία και Φυσιολογία του Οφθαλμού
  • Οφθαλμική Απάτη
  • Εργασιακή Ασφάλεια και Υγιεινή
  • Αισθητική Προσώπου και Σχέδιο
  • Κατεργασία Οφθαλμικών Φακών Ι, ΙΙ
  • Τεχνολογία Οφθαλμικών Φακών Ι, ΙΙ
  • Οφθαλμοπαθολογία
  • Κοστολόγηση & Τιμολόγηση
  • Δημόσιες Σχέσεις
  • Τεχνική Πωλήσεων & Marketing I, IΙ
  • Οπτικά Όργανα
  • Οργάνωση Οπτικού Καταστήματος
  • Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
  • Λογιστική Επιχειρήσεων

 • Α' Εξαμήνου: Γεωμετρική οπτική, Οπτική φυσική, Χημική τεχνολογία, Γενική ανατομία φυσιολογία, Ιστορία οπτικού γυαλιού , Χρήση Η/Υ
 • Β' Εξαμήνου: Ανατομία και φυσιολογια του οφθαλμου, Οφθαλμική οπτική, Εργασιακή ασφάλεια και υγειινή, Αισθητική προσώπου και σχέδιο, Κατεργασία οφθαλμικών φακών Ι, Διαδίκτυο
 • Γ' Εξαμήνου: Κατεργασία οφθαλμικών φακών ΙΙ, Τεχνολογία οφθαλμικών φακών Ι, Οφθαλμοπαθολογία, Κοστολόγηση και τιμολόγηση , Δημόσιες σχέσεις, Τεχνικές πωλήσεων Marketing I
 • Δ' Εξαμήνου: Τεχνολογία οφθαλμικών φακών ΙΙ, Οπτικά όργανα, Οργάνωση οπτικού καταστήματος, Στοιχεία εμπορικού δικαίου, Τεχνικές πωλήσεων Marketing II
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Μέτρα Ασφάλειας στο Εργαστήριο
  • Προσθετική Οφθαλμικών Φακών
  • Αποθήκευση Αναλώσιμων Υλικών της Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη