Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

Προφίλ ειδικότητας

Ο κάτοχος του διπλώματος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί στα ακτινοδιαγνωστικά τμήματα σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμούς.
Στόχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι η άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος και της σωστής και αποδοτικής χρησιμοποίησης των μηχανημάτων.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο απόφοιτος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας” έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις για να:

  • Συμμετέχει στην εκτέλεση της απαιτούμενης εξέτασης και στην προετοιμασία του ασθενούς για την διενέργεια της ακτινοθεραπείας
  • Χειρίζεται τις συσκευές του εμφανιστηρίου των ακτινολογικών φιλμ και του simulator (εξομοιωτής) των ακτινοθεραπευτικών τμημάτων για το σχεδιασμό του ακτινοθεραπευτικού πεδίου
  • Αναλαμβάνει υπευθυνότητες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών, του γενικού τεχνολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου, καθώς και την παρακολούθηση και επάρκεια των αναλώσιμων υλικών
  • Τηρεί τους κανόνες της δεοντολογίας που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών, όπως το ιατρικό απόρρητο κτλ

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας, το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του ειδικά εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύγχρονες συσκευές ραδιολογίας και ακτινοβολίας. Η εκπαίδευση γίνεται με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας”.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με επαγγελματικές μονάδες του χώρου δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές του να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Ανατομία Ι
  • Φυσιολογία Ι
  • Υγιεινή Πρώτες Βοήθειες Ι
  • Φυσική Ιατρική Απεικόνισης Ακτινοφυσικη Ι
  • Ακτινοτεχνολογία Ι
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Ανατομία ΙΙ
  • Φυσιολογία ΙΙ
  • Υγιεινή Πρώτες Βοήθειες ΙΙ
  • Φυσική Ιατρική Απεικόνισης Ακτινοφυσικη ΙΙ
  • Ακτινοτεχνολογία ΙΙ
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
  • Φυσική Ιατρική Απεικόνισης Ακτινοφυσικη ΙΙΙ
  • Ακτινοανατομική Ι
  • Ακτινοτεχνολογία ( Πρακτική σε κλινική)
  • Ακτινοδιαγνωστική Ι
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Ακτινοπροστασία
  • Ακτινοανατομική ΙΙ
  • Ακτινοτεχνολογία ( Πρακτική σε κλινική)
  • Ακτινοδιαγνωστική
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

 • Α' Εξαμήνου: Ανατομία Ι, Φυσιολογία Ι, Υγιεινή Πρώτες Βοήθειες Ι, Φυσική Ιατρική Απεικόνισης Ακτινοφυσικη Ι, Ακτινοτεχνολογία Ι, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Β' Εξαμήνου: Ανατομία ΙΙ, Φυσιολογία ΙΙ, Υγιεινή Πρώτες Βοήθειες ΙΙ, Φυσική Ιατρική Απεικόνισης Ακτινοφυσικη ΙΙ, Ακτινοτεχνολογία ΙΙ, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα, Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
 • Γ' Εξαμήνου: Φυσική Ιατρική Απεικόνισης Ακτινοφυσικη ΙΙΙ, Ακτινοανατομική Ι, Ακτινοτεχνολογία ( Πρακτική σε κλινική), Ακτινοδιαγνωστική Ι, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Δ' Εξαμήνου: Ακτινοπροστασία, Ακτινοανατομική ΙΙ, Ακτινοτεχνολογία ( Πρακτική σε κλινική), Ακτινοδιαγνωστική, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Τα Ακτινολογικά Φιλμ και ο Τρόπος Χρήσης τους
  • Αποθήκευση Αναλώσιμων Υλικών της Ειδικότητας
  • Συμπεριφορά και Επικοινωνία με τους Πελάτες
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη