Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας να εκτελεί αυτόνομα και εκπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν την μελέτη, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί σε:
• Βιομηχανίες κατασκευής εξαρτημάτων αυτοματισμού
• Εμπορικές επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
• Τεχνικές εταιρείες εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού
• Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς
• Καθηγητής σε Ι.ΙΕΚ-ΚΕΚ
• Ελεύθερος επαγγελματίας

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο διπλωματούχος του ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες, ώστε:

  • Οργανώνει τη θέση εργασίας του (καθαριότητα-μέτρα ασφαλείας)
  • Μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  • Εντοπίζει και αποκαθιστά βλάβες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  • Εντοπίζει τις αιτίες βλαβών και παίρνει μέτρα για την εξάλειψη τους
  • Εκτελεί εργασίες συντήρησης και μετατροπής με χρήση των κατάλληλων οργάνων, συσκευών και γενικά εξοπλισμού σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κάθε είδους
  • Αναζητά, εντοπίζει και χρησιμοποιεί τεχνικοοικονομικούς καταλόγους προμηθευτών και εγκαταστατών οργάνων, συσκευών ή και εργαλείων της ειδικότητας του
  • Γνωρίζει τη χρήση PLC (ρομποτική στον ηλεκτρισμό μέσω Η/Υ)

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας σε εργαστηριακό εξοπλισμό, το ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει και εξοπλίσει υπερσύγχρονα εργαστήρια στις εγκαταστάσεις του για τις ανάγκες της εκπαίδευσης όπως:

  α) εργαστήριο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  β) εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών και αυτοματισμού
  γ) εργαστήριο δομημένης καλωδίωσης
  δ) εργαστήριο πληροφορικής με το ανάλογο λογισμικό
  ε) εργαστήριο P.L.C.
  στ) εργαστήριο μηχανολογικών εφαρμογών.

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται με το σύστημα «προσομοίωση εργασίας» (job simulation). Η συνεργασία του ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με επιχειρήσεις και αξιόλογους επαγγελματίες του χώρου (SIEMENS, TEXNOMAT κ.λ.π.) δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας και τα μυστικά του επαγγέλματος. Επάγγελμα με σιγουριά για επαγγελματική αποκατάσταση.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Μηχανουργικές εφαρμογές Ι, ΙΙ
  • Ηλεκτροτεχνία και εφαρμογές Ι, ΙΙ
  • Σχέδιο (μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό) Ι, ΙΙ
  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
  • Προστασία περιβάλλοντος
  • Ασφάλεια εργασίας, υγιεινή και πυροπροστασία Ι, ΙΙ
  • Χρήση Η/Υ Ι, ΙΙ
  • Ηλεκτρονικά ισχύος
  • Αυτοματισμοί Ι, II
  • Επιχειρηματικότητα / τεχνική επικοινωνίας, PLC μέσω Η/Υ
  • Οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου
  • Δομημένη καλωδίωση

 • Α' Εξαμήνου: Μηχανουργικές εφαρμογές Ι, Ηλεκτροτεχνία και εφαρμογές Ι, Σχέδιο (μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό) Ι, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ι, Προστασία περιβάλλοντος, Ασφάλεια εργασίας, υγιεινή και πυροπροστασία Ι, Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Μηχανουργικές εφαρμογές ΙΙ, Ηλεκτροτεχνία και εφαρμογές ΙΙ, Σχέδιο (μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό) ΙΙ, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ΙΙ, Ασφάλεια εργασίας, υγιεινή και πυροπροστασία ΙΙ, Χρήση Η/Υ ΙΙ
 • Γ' Εξαμήνου: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ΙΙΙ, Ηλεκτρονικά ισχύος, Αυτοματισμοί Ι, Επιχειρηματικότητα / τεχνική επικοινωνίας, PLC μέσω Η/Υ
 • Δ' Εξαμήνου: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις IV, Αυτοματισμοί ΙΙ, Οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου, Δομημένη καλωδίωση
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας
  • Εξοικονόμιση ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις
  • Μέτρα ασφαλείας εργασίας
  • Άδειες παροχής ρεύματος από ΔΕΗ
  • Αυτόνομες εγκαταστάσεις παροχής ρεύματος
  • Προϋπολογισμός έργου
  • Διαδικασίες άδειας ηλεκτρολόγου
  • Σύνταξη βιογραφικού
  • Επαγγελματική συνέντευξη