Τεχνικός Αυτοματισμών
Τεχνικός Αυτοματισμών

Προφίλ ειδικότητας

Επάγγελμα με παρόν και μέλλον. Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες εργασίες οι οποίες αφορούν τη μελέτη, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα μεταφοράς προσώπων ή φορτίων μέσω κινούμενων ταινιών ή θαλάμων και κιβωτίων με επίγεια ή υπέργεια ή υπόγεια συρματόσχοινα, κυλιόμενες σκάλες, ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων κλπ.

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί σε:
• Βιομηχανίες κατασκευής εξαρτημάτων αυτοματισμού
• Εμπορικές επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
• Τεχνικές εταιρείες εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού
• Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς
• Καθηγητής σε Ι.ΙΕΚ-ΚΕΚ
• Ελεύθερος επαγγελματίας

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο κάτοχος του διπλώματος έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να:

  • Οργανώνει την θέση εργασίας του
  • Μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει εγκαταστάσεις αυτοματισμών
  • Εντοπίζει και να αποκαθιστά βλάβες σε εγκαταστάσεις αυτοματισμών
  • Εκτελεί εργασίες συντήρησης σε εγκαταστάσεις αυτοματισμών
  • Χειρίζεται με ασφάλεια τις συσκευές και τα εργαλεία της εργασίας του
  • Γνωρίζει τη χρήση P.L.C. μέσω Η/Υ

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει και εξοπλίσει υπερσύγχρονα εργαστήρια στις εγκαταστάσεις του για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του όπως:

  • Εργαστήριο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών και αυτοματισμού
  • Εργαστήριο δομημένης καλωδίωσης
  • Εργαστήριο πληροφορικής με το ανάλογο λογισμικό
  • Εργαστήριο P.L.C.
  • Εργαστήριο μηχανολογικών εφαρμογών

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται με το σύστημα προσομοίωσης εργασίας. Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με επιχειρήσεις και αξιόλογους επαγγελματίες του χώρου δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας και τα μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Ηλεκτροτεχνία
  • Αναλογικά Ηλεκτρονικά
  • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
  • Μηχανολογία
  • Ηλεκτρολογία
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Μετρήσεις – Αισθητήρια
  • Σχέδιο
  • Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
  • Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
  • Προγραμματισμός Η/υ
  • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
  • Βιομηχανική Πληροφορική
  • Επάγγελμα Τεχνικού Αυτοματισμών