Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Προφίλ ειδικότητας

Επάγγελμα με παρών και μέλλον. Ο κάτοχος του διπλώματος από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες εργασίες οι οποίες αφορούν τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή κάθε μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας όπως σε φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικά συστήματα, γεωθερμικά συστήματα, υδροηλεκτρικά συστήματα, συστήματα βιομάζας κλπ.

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:
• Εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών πλαισίων
• Εταιρείες εγκατάστασης κάθε μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας
• Εταιρείες συντήρησης και επισκευής Ανανεώσιμης πηγής ενέργειας
• Εταιρείες Εμπορίας εξοπλισμού Ανανεώσιμης πηγής ενέργειας
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας
• Ως καθηγητής σε Ι.ΙΕΚ-ΚΕΚ

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει αποκτήσει τη γνώση και την εμπειρία να:

  • Οργανώνει τη θέση εργασίας του
  • Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών
  • Οργανώνει την αποθήκευση υλικών
  • Εκπονεί μελέτες εγκατάστασης κάθε μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας
  • Διεκπεραιώνει φακέλους μελέτης γι α έκδοση άδειας εγκατάστασης
  • Εγκαθιστά υπό την επίβλεψη μηχανικού κάθε μορφής ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
  • Συντηρεί και επισκευάζει κάθε μορφής ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
  • Κατασκευάζει Φ/Β πλαίσια υπό την επίβλεψη μηχανικού

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας σε εργαστηριακό εξοπλισμό το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει εξοπλίσει υπερσύγχρονο εργαστήριο για τις ανάγκες της ειδικότητας όπως:

  • Εργαστήριο μηχανολογικών εφαρμογών
  • Εργαστήριο πληροφορικής με το ανάλογο λογισμικό
  • Εργαστήριο κατασκευής φωτοβολταϊκού πλαισίου
  • Εργαστήριο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με Φ/Β συστήματα
  • Εργαστήριο εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Ηλεκτροτεχνία
  • Αναλογικά Ηλεκτρονικά
  • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
  • Μηχανολογία
  • Ηλεκτρολογία
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Μετρήσεις – Αισθητήρια
  • Σχέδιο
  • Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
  • Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργείας (Α.Π.Ε.)
  • Ηλεκτρική Κίνηση
  • Πράσινη Εγκατάσταση
  • Ενεργειακή Οικονομία

 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενεργείας και Διαχείριση Ισχύος σε ΦΒ Συστήματα
  • Ορολογία Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας
  • Νομοθεσία Για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Στην Ελλάδα
  • Τεχνοοικονομική Μελέτη Εγκατάστασης Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας
  • Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ως Στόχος Και Ως Προοπτική Ανάπτυξης
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος