Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Προφίλ ειδικότητας

Ο Διπλωματούχος του Ι. ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι ικανός να εκτελεί αυτόνομα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν τηνμελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων και επισκευή συστημάτων ψύξης και κλιματισμού. Επίσης επεμβαίνει στα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα, που συννημάρχουν στις παραπάνω εγκαταστάσεις.

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί:
• Ως Ελεύθερος επαγγελματίας (έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος)
• Σε τεχνικές εταιρείες, τεχνικά γραφεία ή συνεργεία που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή εγκαταστάσεων ψύξης-κλιματισμού και σχετικών εφαρμογών
• Σε εταιρείες συντήρησης ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων
• Στο δημόσιο ως εγκαταστάτης - συντηρητής ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων
• Σε εμπορικές επιχειρήσεις εμπορίας συσκευών αερισμού και κλιματισμού
• Σε βιομηχανίες - βιοτεχνίες κατασκευής υλικών και συσκευών ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει αποκτήσει τη γνώση και την εμπειρία να:

  • Οργανώνει τη θέση εργασίας του
  • Γνωρίζει τα μέτρα ασφαλείας της εργασίας του
  • Εκπονεί μελέτη εγκατάστασης ψύξης-κλιματισμού-αερισμού
  • Εγκαθιστά μονάδες ψύξης-κλιματισμού-αερισμού
  • Συντηρεί και επισκευάζει τις παραπάνω μονάδες
  • Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά για την εργασία του
  • Κάνει προϋπολογισμό έργου

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας σε εργαστηριακό εξοπλισμό το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει εξοπλίσει υπερσύγχρονο εργαστήριο για τις ανάγκες της ειδικότητας όπως:

  • Εργαστήριο μηχανολογικών εφαρμογών
  • Εργαστήριο πληροφορικής με το ανάλογο λογισμικό
  • Εργαστήριο κατασκευής φωτοβολταϊκού πλαισίου
  • Εργαστήριο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με Φ/Β συστήματα
  • Εργαστήριο εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Σχέδιο
  • Τεχνολογία Υλικών
  • Μηχανική - Αντοχή Υλικών
  • Τεχνολογία Κατασκευών
  • Ασφάλεια Εργασίας
  • Στοιχεία Μηχανών
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Στοιχεία Θερμοδυναμικής & Μηχ. Ρευστών
  • Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές
  • Συμπιεστές
  • Τεχνολογία Ψύξης
  • Αυτοματισμοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
  • Κλιματισμός
  • Σχεδίαση Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Εγκαταστάσεις
  • Μέτρα Ασφαλείας Εργασίας
  • Γεωκλιματισμός
  • Κλιματισμός & Φυσικό Αέριο
  • Κινηματική των Ρευστών
  • Σύνταξη Προϋπολογισμού Έργου
  • Σύνταξη Προσφοράς Έργου
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος