Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων
Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

Προφίλ ειδικότητας

Επάγγελμα με παρόν και μέλλον. Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας έχει ποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες εργασίες οι οποίες αφορούν επιλογή, αγορά, τοποθέτηση, σύνδεση, λειτουργία, συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην ιατρική και σε συναφείς επιστήμες.

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί ως τεχνικός ιατρικών οργάνων σε:
• Εταιρείες εμπορίας ιατρικών οργάνων
• Νοσοκομεία – κλινικές στον τομέα συντήρησης & επισκευής ιατρικών οργάνων
• Βιομηχανίες κατασκευής ιατρικών οργάνων
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας εμπορίας & επισκευής ιατρικών οργάνων

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του διπλωματούχου της ειδικότητας είναι να:

  • Οργανώνει σωστά τη θέση εργασίας του
  • Επιλέγει τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό της επιχείρησης
  • Εγκαθιστά τα ιατρικά όργανα σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή
  • Εκπαιδεύει το προσωπικό στην καλή χρήση των ιατρικών οργάνων
  • Συντηρεί τα ιατρικά όργανα & τα εργαλεία του

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει και εξοπλίσει υπερσύγχρονα εργαστήρια στις εγκαταστάσεις του για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του όπως:

  • Εργαστήριο ηλεκτρικών εφαρμογών
  • Εργαστήριο ηλεκτρονικής
  • Εργαστήριο δομημένης καλωδίωσης
  • Εργαστήριο ιατρικών οργάνων
  • Εργαστήριο πληροφορικής με το απαιτούμενο λογισμικό

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται με το σύστημα προσομοίωσης εργασίας. Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με επιχειρήσεις & αξιόλογους επαγγελματίες του χώρου δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας και τα μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Αναλογικά Ηλεκτρονικά
  • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
  • Ηλεκτροτεχνία
  • Ανατομία
  • Φυσιολογία
  • Ιατρική Φυσική
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Ιατρικά Σήματα και Συστήματα
  • Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων
  • Προγραμματισμός Η/Υ
  • Ειδικές Εγκαταστασεις Νοσοκομείων, Υγιεινή & Προστασία Περιβαλλοντος
  • Ιατρική Πληροφορική
  • Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
  • Πρακτική Άσκηση

 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Η Τηλεματική στην Υγεια
  • Ρομποτική Χειρουργική
  • Οδοντιατρικά Μηχανήματα
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
  • Επαγγελματική Συνέντευξη
  • Μέτρα Ασφαλείας κατα την Εγκατάσταση - Επισκευή Ιατρικών Οργάνων