Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας τον εγκαθιστούν ικανό να εκτελεί αυτόνομα - υπέυθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν την μελέτη - κατασκευή - επισκευή και συντήρηση πάσης φύσεων θερμουδραυλικής εγκατάστασης.

Μπορεί να να εργαστεί:
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας
• Σε δημόσιες υπηρεσίες ή εγκαταστάτης - συντηρητής
• Σε επιχειρήσεις που κατασκευάζουν υλικά ή εξαρτήματα εγκαταστάσεων
• Σε επιχειρήσεις εμπορίας υλικών και εξαρτημάτων θερμοϋδραυλικών εγκαταστάεων
• Σε εταιρίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου - αποχέτευσης - ύδρευσης

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο διπλωματούχος της ειδικότητας του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι ικανός να:

  • Oργανώνει τη θέση εργασίας του
  • Γνωρίζει τα μέτρα ασφαλειας της εργασίας του
  • Γνωρίζει να χειρίζεται τα εργαλεία και τισ συκευές της εργασίας του
  • Κάνει μελέτη εγκατάστασης
  • Εγκαθιστά θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις
  • Συντηρεί και επισκευάζει θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις
  • Κάνει σωστή επιλογή των υλικών στην εργασία του
  • Κάνει προϋπολογισμό του κόστους της εγκατάστασης

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η επαγγελματική συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με εξειδικευμένες εταιρίες του χώρου δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίζουν τα μυστικά του επαγγελματος δίπλα σε εξειδικευμένους τεχνικούς

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Σχέδιο
  • Τεχνολογία Υλικών
  • Μηχανική - Αντοχή Υλικών
  • Τεχνολογία Κατασκευών
  • Ασφάλεια Εργασίας
  • Στοιχεία Μηχανών
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Στοιχεία Θερμοδυναμικής και Μηχανικής Ρευστών
  • Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές
  • Εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης
  • Σχέδιο Εγκαταστάσεων
  • Παραγωγή Υγρών Και Αερίων Καυσίμων
  • Μεταφορά - Διανομή Και Αποθήκευση Καυσίμων
  • Κατασκευή - Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
  • Αυτοματισμοί Εγκαταστάσεων
  • Ποιοτικός Έλεγχος Καυσίμων
  • Εφαρμογές Καυστήρων Καυσίμων
  • Πυροσβεστικά Συστήματα

 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Δίκτυα Φυσικού Αερίου
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας Σε Εγκατάσταση
  • Ποιοτικός Έλεγχος Καύσιμων
  • Ηλεκτρολογικη Εγκατάσταση - Σύνδεση Συσκευών
  • Κινηματική των Ρευστών
  • Μέτρα Ασφαλείας Εργασίας
  • Αντοχή των Υλικών Εγκατάστασης
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος