Τεχνικός Μηχανοτρονικής
Τεχνικός Μηχανοτρονικής

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τoυ επιτρέπουν να συναρμολογεί μηχανολογικά, ηλακτρικά και ηλεκτρονικά μέροι σε μηχανοτρονικά συστήματα αυτοκινήτου - οχημάτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Επίσης να θέτει σε λειτουργία, να επισκευάζει, να συντηρεί και να προγραμματίζει μηχανοτρονικά συστήματα και μηχανοτρονικές μονάδες κάθε μορφής οχήματος καθώς και να κάνει διαγνωστικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των ανωτέρω.

Μπορεί να να εργαστεί:
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας (δικό του συνεργείο)
• Σε αυτοκινητοβιομηχανίες
• Σε ΚΤΕΟ
• Σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ως υπεύθυνος μηχανικός
• Σε επιχειρήσεις εμπορίας οχημάτων
• Σε επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτου
• Σε περιοδικό τύπο για αυτοκίνητα

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • • Μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία
  • Κανόνες προστασίας περιβάλλοντος
  • Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικα κυκλώματα του αυτοκινήτου
  • Τις αρχές λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων του αυτοκινήτου
  • Χρήση εργαλείων και συσκευών για την εργασία του
  • Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η επαγγελματική συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με εξειδικευμένες μονάδες μεγάλων αντιπροσωπειών δίνουν τη δυνατότητα στον σπουδαστή να εκπαιδεύεται από επαγγελματίες του χώρου και να γνωρίζουν από αυτούς τα μυστικά του επαγγελματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Οργάνωση, Λειτουργία και Ασφάλεια Συνεργείου - Περιβάλλον
  • Στοιχεία Ηλεκτροτεχνιας και Ηλεκτρονικά Συστήματα Ηλεκτροτεχνίας Αυτοκινήτων - Μοτοσικλετών
  • Μηχανολογικό Σχέδιο
  • Εφαρμοσμένη Μηχανολογία
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Δομή Και Λειτουργία Υπολογιστικών Μονάδων
  • Συστήματα Παραγωγής Ισχύος
  • Συστήματα Μετάδοσης Ισχύος
  • Στοιχεία Θεωρίας Επικοινωνιών και Δίκτυα Συστημάτων σε Οχήματα
  • Λειτουργία, Επισκευή και Συντήρηση Αυτοκινήτου
  • Λειτουργία, Επισκευή και Συντήρηση Αυτοκινήτου Μοτοσικλετών
  • Ηλεκτρικά Συστήματα Αυτοκινήτων - Μοτοσικλετών
  • Διάγνωση Βλαβών Αυτοκινήτου - Μοτοσικλετών
  • Δυναμική Οχημάτων

 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Η Αεροδυναμική του Αυτοκινήτου (Προσθετικά Μέρη)
  • Το Αγωνιστικό Αυτοκίνητο
  • Συστήματα Διάγνωσης Αυτοκινήτου
  • Αερόσακος
  • Φωτισμός Αυτοκινήτου
  • Ευθυγράμμιση Αυτοκινήτου
  • Ζυγοστάθμιση Τροχών
  • Το Υβριδικό Αυτοκίνητο
  • Το Βιοκαύσιμο στο Αυτοκίνητο
  • Χρήση Ελαιολιπαντικών
  • Κλιματισμός Αυτοκινήτου
  • Λειτουργία Ηλεκτρονικού Εγκεφάλου Αυτοκινήτου
  • Πρώτες Βοήθειες