Συχνές ερωτήσεις

Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε πολλά και διάφορα θέματα που αφορούν την σχολή μας.
Αν οι υπάρχουσες απαντήσεις δεν σας καλύπτουν, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσω για την εγγραφή μου;

Για την εγγραφή σας στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ όπως ορίζει το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
- Τέσσερις (4) φωτογραφίες του υποψηφίου σε μέγεθος ταυτότητας.
- Αίτηση εγγραφής (παρέχεται από το ΙΕΚ).
- Για την ειδικότητα «εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» απαιτείται επί πλέον φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης επικυρωμένο όπου ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τουλάχιστον δίπλωμα οδήγησης Γ1 κατηγορίας.

Ποιοι μπορούν να σπουδάσουν στα Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ;

Στα ΙΕΚ εγγράφονται απόφοιτοι Λυκείων, ΤΕΕ,ΕΠΑΛ και ΤΕΛ ως εξής:
• Πρόγραμμα κατάρτισης 5 εξαμήνων:
Απόφοιτοι Λυκείων και ΤΕΕ (εγγράφονται στο Α Εξάμηνο)
• Πρόγραμμα κατάρτισης 3 εξαμήνων:
- Απόφοιτοι ΤΕΕ, ΤΕΛ και ΕΠΑΛ(μόνο για ειδικότητα αντίστοιχης με εκείνης που έχουν πτυχίο)
- Απόφοιτοι ΙΕΚ (μόνο για ειδικότητα του ιδίου τομέα που έχουν αποφοιτήσει και για την οποία υπάρχει έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ)

Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών;

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και σ'ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών.

Μπορώ να πάρω Αναβολή Στράτευσης όσο σπουδάζω;

Όσο διαρκεί η φοίτηση στο ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, έχεις στη διάθεσή σου πιστοποιητικό σπουδών το οποίο προσκομίζεις στο Στρατολογικό Γραφείο όπου υπάγεσαι και παίρνεις αναβολή στράτευσης.
Επίσης, σου χορηγείται βεβαίωση σπουδών την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε συναλλαγές με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρώντας, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα παραμονής στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων σου.

Αν δυσκολευτώ με τις σπουδές μου, πως μπορώ να λάβω βοήθεια;

Πέρα από την εξατομικευμένη καθοδήγηση και φροντίδα από τους καθηγητές, λειτουργεί πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, ώστε να λύνεις τις απορίες σου και να συνεχίζεις ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μπορείς να έχεις τη βοήθεια ειδικών συμβούλων για κάθε μαθησιακό, κοινωνικό ή και ψυχολογικό θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσεις.

Πως θα βρω δουλειά την περίοδο οικονομικής κρίσης;

Οι δύσκολες εποχές που περνάει η Ελλάδα απαιτούν ανταγωνιστικά προσόντα για τους νέους εργαζόμενους που αναζητούν εργασία.
Ένα πολύ καλό δίπλωμα σπουδών από το Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ είναι το βασικό προσόν.
Όταν αυτό συνοδεύεται με πλήρη στήριξη στην εύρεση εργασίας τότε οι πιθανότητες είναι υπέρ σου.
Η ομάδα στήριξης του Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ μεριμνά ώστε όλοι οι σπουδαστές να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της συνέντευξης και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να επικοινωνήσουν τα προσόντα και το δυναμικό τους προς την αγορά εργασίας ώστε να έχουν μια δίκαιη αντιμετώπιση και πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες.
Το γραφείο διασύνδεσης και σταδιοδρομίας εργασίας παρέχουν συχνή ενημέρωση για κενές θέσεις εργασίας σε κάθε αντικείμενο.
Παράλληλα οι ειδικοί σύμβουλοι βοηθούν τους υποψήφιους να δημιουργήσουν ένα άρτιο βιογραφικό σημείωμα που στη συνέχεια το προωθούν σε σχετικούς οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας.
Η διασύνδεση με όλους τους δημόσιους φορείς, τις καλύτερες ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους μεγαλύτερους οργανισμούς αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για τους απόφοιτους του Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ.

Ποιό είναι το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία του ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ;

Η λειτουργία των ΙΕΚ καθορίζεται από το Ν.4186/2013

Ο κανονισμός λειτουργίας των ΙΕΚ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1807Β/2-7-2014

Το ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2592Β/15-10-13