Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών” με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο επάγγελμα του τεχνικού δικτύων υπολογιστών. Το επάγγελμα αυτό εντάσσεται στα επαγγέλματα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών και προορίζεται για εργασιακούς χώρους όπου συντελείται η κατασκευή, η υποστήριξη, η λειτουργία και η συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιοτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Ο Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών μπορεί να εργασθεί στο δημόσιο, σε οργανισμούς ή στον ιδιωτικό τομέα στην:
• Σχεδίαση, υλοποίηση, υποστήριξη και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων.
• Διαχείριση δικτύων μετάδοσης δεδομένων (Network, Novell, admin) πληροφοριακών συστημάτων.
• Υποστήριξη συστήματος παροχής υπηρεσιών internet & intranet
• Πώληση προϊόντων (υλικών-εξαρτημάτων-εργαλείων) δικτύων μετάδοσης δεδομένων και τηλεματικής.
• Τηλεπικοινωνιακός πάροχος
• Εταιρείες εγκατάστασης & διαχείρησης δικτύων
• Μηχανογραφικά
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας δικτυακών υποδομών

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών αποφοιτώντας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να:

  • Εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί των δικτύων μετάδοσης δεδομένων, των πληροφοριακών συστημάτων ή των ανεξάρτητων Η/Υ.
  • Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης δίκτυα μετάδοσης δεδομένων κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις.
  • Προβαίνει σε εργασίες συντήρησης του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού δικτύων μετάδοσης δεδομένων.
  • Πιστοποιεί την καλή λειτουργία δικτυακών εγκαταστάσεων
  • Μεριμνά για την καλή λειτουργία των δικτύων πληροφορικής προβαίνοντας σε διορθωτικές ενέργειες με την χρήση κατάλληλων εργαλείων.

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας σε εργαστηριακό εξοπλισμό το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξειδικευμένο εξοπλισμό όπως:

  α) εργαστήριο πληροφορικής νέας τεχνολογίας
  β) εργαστήριο τεχνολογίας δικτύων υπολογιστών
  γ) εργαστήριο μετάδοσης δεδομένων (Internet, Intranet)

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με εταιρείες εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Εισαγωγή στη Πληροφορική
  • Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων
  • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
  • Λειτουργικά Συστήματα Ι
  • Επικοινωνίες Δεδομένων
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Ηλεκτρονικές και Ψηφιακές Μετρήσεις
  • Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Δίκτυα Υπολογιστών Ι
  • Διαχείριση Δικτύων Ι
  • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
  • Κινητή Τηλεφωνία
  • Διαχείριση Δικτύων ΙΙ
  • Εγκατάσταση Δικτύων (Δομημένη Καλωδίωση)
  • Τηλεφωνικά Κέντρα
  • Ασφάλεια Δικτύων
  • Διαθεματική Εργασία
  • Πρακτική Άσκηση

 • Α' Εξαμήνου: Εισαγωγή στην πληροφορική (MS WINDOWS XP MS WORD XP MS EXCEL XP MS POWERPOINT XP), Αλγοριθμική και δομές δεδομένων (Turbo pascal v 7,0), Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Λειτουργικά συστήματα (MS DOS MS WINDOWS XP), Επικοινωνίες δεδομένων και τεχνολογίες internet
 • Β' Εξαμήνου: Ηλεκτρονικές και ψηφιακές μετρήσεις, Λειτουργικά συστήματα ΙΙ (MS windows 2003 server), Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα υπολογιστών Ι (novell netware), Διαχείριση δικτύων Ι (υπηρεσίες internet)
 • Γ' Εξαμήνου: Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ (δίκτυα TCP/IP), Δίκτυα υπολογιστών ΙΙΙ (Linux), Διαχείριση δικτύων ΙΙ (υπηρεσίες internet), Εγκατάσταση δικτύων (δομημένη καλωδίωση), Ασφάλεια δικτύων, Εργασιακά θέματα και τεχνική της επικοινωνίας
 • Δ' Εξαμήνου: Πρακτική άσκηση σε εκπόνηση μελέτης και εγκατάστασης δικτύων δομημένης καλωδίωσης τοπικών δικτύων Η/Υ, διαδικασία συντήρησης και υποστήριξης δικτύων Η/Υ και τεχνολογίας internet, Διαθεματική εργασία, Επεξεργασία εικόνας (adobe photoshop), Επεξεργασία video (adobe premiere), Επεξεργασία ήχου (cool edit pro), 3d studio max (3d graphics)
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Αρχιτεκτονικά Μοντέλα για Παιχνίδια και Ειδικά Εφέ
  • Οπτικές Ίνες (δίκτυο)
  • Java
  • Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα Linux
  • Pl / Sql
  • Android Software Development
  • Κατασκευή Site σε Flash
  • Μοντέλο Ανάπτυξης Σεναρίου σε Παιχνίδια
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη