Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web Designer - Developer / Video Games)
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web Designer - Developer / Video Games)

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας, με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει, έχει την ικανότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπου συντελείται σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση και χρήση λογισμικού εφαρμογών (Application software) με έμφαση στην web τεχνολογία, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής μπορεί να εργασθεί σε:
• Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής 
• Επιχειρήσεις που προωθούν-πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής 
• Εταιρίες σχεδιασμού εφαρμογών πολυμέσων 
• Μέσα μαζικής ενημέρωσης 
• Εταιρίες εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας
• Εταιρίες κατασκευής ιστοσελίδων
• Διαφημιστικές εταιρίες
• Εταιρίες κατασκευής Δικτυακών εφαρμογών
• Εταιρίες σχεδιασμού πολυμέσων
• Studios κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Τεχνικός της ειδικότητας αποφοιτώντας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι σε θέση να:

  • Εκτελεί αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε αντίστοιχες ομάδες, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του πληροφορικού συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού.
  • Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής (application software) με έμφαση στις τεχνολογίες web (πχ δημιουργία ιστοσελίδων, δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων - τηλεκπαίδευσης - τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων στο Ιnternet), κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).
  • Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία ΠΣ Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ηλεκτρονικών Προμηθειών, Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών και γενικά e -υπηρεσιών.
  • Εγκαθιστά (installation) και διαμορφώνει κατάλληλα (configuration) το λογισμικό, δικτύων Η/Υ (WAN MAN LAN) με έμφαση στα δίκτυα Internet / Intranet.
  • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στα δίκτυα Internet / Intranet και τηλεματικής.

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας σε εργαστηριακό εξοπλισμό το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξειδικευμένο εξοπλισμό όπως:

  α) εργαστήριο πληροφορικής νέας τεχνολογίας
  β) εργαστήριο τεχνολογίας δικτύων υπολογιστών
  γ) εργαστήριο μετάδοσης δεδομένων (Internet, Intranet)

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με εταιρείες εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων υπολογιστών δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Εισαγωγή στη Πληροφορική
  • Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι
  • Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (Pascal)
  • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
  • Λειτουργικά Συστήματα
  • Επικοινωνίες Δεδομένων
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet
  • Βάσεις Δεδομένων Ι
  • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (C)
  • Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (Photoshop)
  • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙII (Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++)
  • Γλώσσα Προγραμματισμού IV (Opengl)
  • Γλώσσα Προγραμματισμού V (Php)
  • Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)
  • Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Ι (3ds Max)
  • Ανάπτυξη Διαδραστικών Παιχνιδιών σε Περιβάλλον Μικροσυσκευών και Η/Υ (C++, Java)
  • Ολοκληρωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστόχωρων
  • Εργαλεία Επεξεργασίας Video
  • Πολυμεσικά Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Flash)
  • Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet

 • Α' Εξαμήνου: Εισαγωγή στην πληροφορική (MS windows XP MS word XP, MS excel XP MS powerpoint XP), Αλγοριθμική και δομές δεδομένων, γλώσσα προγραμματισμού Ι (turbo Pascal v 7,0), Λειτουργικά συστήματα (MS DOS, MS windows XP), Επικοινωνίες δεδομένων και τεχνολογίες internet
 • Β' Εξαμήνου: Αλγοριθμική και δομές δεδομένων (turbo c), Βάσεις δεδομένων Ι (MS access ΧΡ), Γλώσσα προγραμματισμού ΙΙ (turbo c), Δίκτυα υπολογιστών Ι (novell netware MS windows netware), Εργασιακά θέματα και τεχνική επικοινωνίας
 • Γ' Εξαμήνου: Τεχνολογία λογισμικού και εφαρμογή (s/w engineering), Βάσεις δεδομένων ΙΙ (MS visual basic), Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός , γλώσσα προγραμματισμού IV (C++), Επεξεργασία ήχου (cool edit pro), 3d studio max (3d graphics)
 • Δ' Εξαμήνου: Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ (δίκτυα TCP / IP υπηρεσίες internet), Βάσεις δεδομένων ΙΙΙ (Personal Pracle), Νομοθεσία (ευαίσθητα δεδομένα, δικαιώματα, καινοτομίες), Γλώσσα προγραμματισμού V (client server εργαλεία IDE διαχ. RDBMS) (JAVA), Διαθεματική εργασία, Επεξεργασία εικόνας (adobe photoshop), Επεξεργασία video (adobe premiere)
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Αρχιτεκτονικά Μοντέλα για Παιχνίδια και Ειδικά Εφέ
  • Οπτικές Ίνες (δίκτυο)
  • Java
  • Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα Linux
  • Pl / Sql
  • Android Software Development
  • Κατασκευή Site σε Flash
  • Μοντέλο Ανάπτυξης Σεναρίου σε Παιχνίδια
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη