Τεχνικός Η/Υ
Τεχνικός Η/Υ

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας, με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο αντικείμενο της εργασίας του που αφορά την εγκατάσταση συντήρηση και επισκευή των Η/Υ και των περιφερειακών τους. Επίσης έχει την ικανότητα να εγκαθιστά και να συντηρεί δίκτυα Η/Υ και τα προγράμματά τους (HARWARE & SOFTWARE) καθώς και σύγχρονες εφαρμογές μέσω ISDN & INTERNET.

Ο Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου μπορεί να εργαστεί:
• Σε κατασκευαστικές εταιρείες Η/Υ
• Σε κατασκευαστικές εταιρείες ηλεκτρονικών μηχανημάτων
• Σε επιχειρήσεις εμπορίας εγκατάστασης και συντήρησης Η/Υ
• Σε επιχειρήσεις εμπορίας εγκατάστασης και συντήρησης ηλεκτρονικών μηχανημάτων
• Σε τράπεζες οργανισμούς κτλ που υπάρχει δίκτυο Η/Υ
• Σε εταιρείες που εμπορεύονται και εγκαθιστούν τηλεφωνικά κέντρα και τηλεπικοινωνιακές διατάξεις
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Τεχνικός Η/Υ αποφοιτώντας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις που συνοψίζονται σε:

  • Συναρμολόγηση, εγκατάσταση, ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών σε Η/Υ
  • Εγκατάσταση και διαχείριση δικτύων κάθε μορφής
  • Εγκατάσταση Hardware & Software
  • Εγκατάσταση περιφερειακών μονάδων Η/Υ
  • Επισκευές και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων
  • Εγκατάσταση Telefax και ταμειακών συστημάτων
  • Εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων και τηλεπικοινωνιακών διατάξεων
  • Εγκατάσταση δικτύων με οπτικές ίνες
  • Εγκατάσταση δικτύων ασύρματων υπολογιστών
  • Σύγχρονες εφαρμογές νέων τεχνολογιών όπως: ISDN, DSL, ATM
  • Εγκατάσταση συστημάτων τηλεϊατρικής

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας” στα υπερσύγχρονα εργαστήρια που έχει στις εγκαταστάσεις του το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ όπως:

  α. εργαστήριο ηλεκτρονικής τεχνολογίας,
  β. εργαστήριο Η/Υ και δικτύων,
  γ. εργαστήριο τεχνολογίας Η/Υ και ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου,
  δ. εργαστήριο τηλεϊατρικής,
  ε. εργαστήριο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας,
  στ. εργαστήριο τηλεπικοινωνιών.

  Στη διάθεση της εκπαίδευσης υπάρχουν video projectors, μηχανήματα προβολής διαφανειών, εκπαιδευτικά βοηθήματα, συσκευές ελέγχου κτλ
  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με εταιρείες του χώρου, δίνουν την ευκαιρία στους σπουδαστές να γνωρίσουν στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης μελλοντικούς χώρους εργασίας.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Ηλεκτροτεχνία
  • Αναλογικά Ηλεκτρονικά
  • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
  • Λειτουργικά Συστήματα Ι
  • Επικοινωνίες Δεδομένων
  • Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα
  • Δίκτυα Υπολογιστών Ι
  • Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
  • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
  • Προγραμματισμός Η/Υ
  • Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
  • Περιφερειακές Μονάδες Η/Υ
  • Διαθεματική Εργασία
  • Πρακτική Άσκηση

 • Α' Εξαμήνου: Ηλεκτροτεχνία, αρχές ηλεκτρονικής τεχνολογίας, Τεχνολογία ηλεκτρονικών διατάξεων, Αναλογικά ηλεκτρονικά Ι, Ψηφιακά ηλεκτρονικά Ι, Η/Υ και προγραμματισμός, Χρήση Η/Υ
 • Β' Εξαμήνου: Μικροεπεξεργαστές, Επικοινωνίες μέσω Η/Υ, Ηλεκτρονικές διατάξεις και μέθοδοι ανίχνευσης βλαβών, Αναλογικά ηλεκτρονικά ΙΙ, Ψηφιακά ηλεκτρονικά ΙΙ, Δίκτυο INTERNET
 • Γ' Εξαμήνου: Δίκτυα Η/Υ Ι, Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής, Τηλεπικοινωνιακές τερματικές διατάξεις, Λειτουργικά περιβάλλοντα Η/Υ Ι, Ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN), Οπτικές ίνες (δομημένη καλωδίωση), Συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και ρομποτική
 • Δ' Εξαμήνου: Δίκτυα Η/Υ ΙΙ, Φωτοαντιγραφική μηχανή, Περιφερειακές μονάδες Η/Υ, Λειτουργικά περιβάλλοντα Η/Υ ΙΙ, Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις και Laser, P.L.C., Τηλεφωνικά κέντρα
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Αρχιτεκτονικά Μοντέλα για Παιχνίδια και Ειδικά Εφέ
  • Οπτικές Ίνες (δίκτυο)
  • Java
  • Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα Linux
  • Pl / Sql
  • Android Software Development
  • Κατασκευή Site σε Flash
  • Μοντέλο Ανάπτυξης Σεναρίου σε Παιχνίδια
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη