Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής” με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει έχει την ικανότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς σε τομείς όπου συντελείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών (Application Software) τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής μπορεί να εργασθεί σε:
• Επιχειρήσεις, οργανισμούς, υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής
• Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
• Επιχειρήσεις που προωθούν / πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής αποφοιτώντας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι σε θέση να:

  Εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του πληροφορικού συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού.
  Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων της ειδικότητας σε εργαστηριακό εξοπλισμό το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξειδικευμένο εξοπλισμό όπως:

  α) εργαστήριο πληροφορικής νέας τεχνολογίας
  β) εργαστήριο τεχνολογίας δικτύων υπολογιστών
  γ) εργαστήριο μετάδοσης δεδομένων (Internet Intranet)

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με εταιρείες εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων υπολογιστών δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας καθώς και μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Εισαγωγή στη Πληροφορική
  • Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι
  • Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (Pascal)
  • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
  • Λειτουργικά Συστήματα
  • Επικοινωνίες Δεδομένων
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet
  • Βάσεις Δεδομένων Ι
  • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (C)
  • Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (Photoshop)
  • Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογή
  • Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
  • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙΙ (Visual Basic)
  • Γλώσσα Προγραμματισμού IV (Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++)
  • Ασφάλεια Συστημάτων
  • Βάσεις Δεδομένων III
  • Γλώσσα Προγραμματισμού V (Client Server Με Εργαλεία Ide Στη Διαχείριση Rdbms)
  • Γλώσσα Προγραμματισμού VI (C#)

 • Α' Εξαμήνου: Εισαγωγή στην πληροφορική (MS windows XP MS word XP, MS excel XP MS powerpoint XP), Αλγοριθμική και δομές δεδομένων, γλώσσα προγραμματισμού Ι (turbo Pascal v 7,0), Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Λειτουργικά συστήματα (MS DOS, MS windows XP), Επικοινωνίες δεδομένων και τεχνολογίες internet
 • Β' Εξαμήνου: Λειτουργικά συστήματα ΙΙ (MS windows 2003 server), Γλώσσα προγραμματισμού Ι (turbo c), Δίκτυα υπολογιστών Ι (novell netware), Αρχές συντήρησης υπολογιστών
 • Γ' Εξαμήνου: Λειτουργικά συστήματα ΙΙ (Linux), Γλώσσα προγραμματισμού ΙΙ (turbo c), Ασφάλεια συστημάτων , Δίκτυα υπολογιστών (βασικές υπηρεσίες διαδικτύου) HTML, Εργασιακά θέματα και τεχνική επικοινωνίας
 • Δ' Εξαμήνου: Πρακτική άσκησης σε διαδικασία συντήρησης, υποστήριξης, σύνθεσης εξοπλισμού δικτύων ,ασφαλείας συστημάτων Η/Υ,τεχνολογίας internet, Διαθεματική εργασία
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Αρχιτεκτονικά Μοντέλα για Παιχνίδια και Ειδικά Εφέ
  • Οπτικές Ίνες (δίκτυο)
  • Java
  • Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα Linux
  • Pl / Sql
  • Android Software Development
  • Κατασκευή Site σε Flash
  • Μοντέλο Ανάπτυξης Σεναρίου σε Παιχνίδια
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη