Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του υπεύθυνα και αυτόνομα σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Οι εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του θα του δώσουν την ευκαιρία να εργαστεί ως στέλεχος σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης, αποφοιτώντας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι ικανός να:

  • Είναι υπεύθυνος για κρατήσεις θέσεων, εκδόσεις εισιτηρίων, εξυπηρέτηση των επιβατών
  • Είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των επιβατών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των δρομολογίων
  • Συντονίζει και παρακολουθεί τα ωράρια εκτέλεσης τακτικών και μη τακτικών δρομολογίων
  • Παρακολουθεί και συντονίζει τις διαδικασίες μεταφοράς προϊόντων
  • Ενημερώνει για την τιμολογιακή πολιτική, τις πωλήσεις και την προώθηση των πωλήσεων της εταιρείας
  • Προάγει τη σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πλοίων σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τις απαιτούμενες διαδικασίες
  • Συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας” και από εξειδικευμένους καθηγητές. Τα εργαστήρια διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό για τις ανάγκες της εκπαίδευσης όπως χάρτες, εγχειρίδια πλοίων, σχέδια ταξιδιών, εγχειρίδια προδιαγραφών πλοίων. Επίσης, η εκπαίδευση γίνεται σε υπερσύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής όπου έχουν εγκατασταθεί τα σύγχρονα προγράμματα διαχείρισης πλοίων με σύνδεση INTERNET. Στη διάθεση της εκπαίδευσης υπάρχουν video projectors, τηλεοράσεις, video και μηχανήματα προβολής διαφανειών.

  Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης καθώς και με εταιρείες ναυτιλιακής κατεύθυνσης δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που ταυτίζεται με την ανάπτυξη της ναυτιλίας στην Ελλάδα.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Οργάνωση και Διοίκηση Μεταφορών
  • Αγγλικά
  • Τεχνική Ναυτιλιακών Εργασιών
  • Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
  • Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
  • Τεχνολογία Καυσίμων
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική
  • Ναυτικό Δίκαιο
  • Επιβατηγός Ναυτιλία
  • Δίκαιο της Θάλασσας
  • Ναυλώσεις - Αγοροπωλησίες
  • Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
  • Ναυτασφάλιση
  • Ναυτιλιακή Λογιστική
  • Οργάνωση Γραφείου Αποθήκη - Αρχείο
  • Διαθεματική Εργασία
  • Διαδικασίες Ναυλώσεων

 • Α' Εξαμήνου: Τέχνη ζαχαροπλαστικής I, Τέχνη αρτοποιίας Ι, Στοιχεία μαγειρικής τέχνης I, Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός (αρτοποιείου / ζαχαροπλαστείου μαγειρικής), Τροφογνωσία, Αρχές οικονομικής, Αγγλικά (ορολογία) Ι, Γαλλικά (ορολογία) Ι, Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Τέχνη αρτοποιίας ΙΙ, Τέχνη ζαχαροπλαστικής ΙΙ, Στοιχεία μαγειρικής τέχνης ΙΙ, Υγιεινή τροφίμων και ασφάλεια εργασίας, Έλεγχος εμπορευμάτων (HAACP), Διαιτητική, Αγγλικά (ορολογία) ΙΙ, Γαλλικά (ορολογία) ΙΙ, Χρήση Η/Υ ΙΙ
 • Γ' Εξαμήνου: Τέχνη αρτοποιίας ΙΙΙ, Τέχνη ζαχαροπλαστικής ΙΙΙ, Κοστολόγηση παρασκευασμάτων, Εστιατορική τέχνη, BAR, Διακοσμητική παρασκευασμάτων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, Λογιστικά πακέτα , Αγγλικά (ορολογία) ΙΙΙ, Γαλλικά(ορολογία) ΙΙΙ
 • Δ' Εξαμήνου: Τέχνη αρτοποιίας ΙV, Τέχνη ζαχαροπλαστικής IV, Μαζικό catering, Marketing επισιτισμού, Διακοσμητική παρασκευασμάτων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, Διακοσμητική αρτοποιείου ζαχαροπλαστείου, Γερμανικά παρασκευάσματα αρτοποιείου, Αγγλικά (ορολογία) IV, Γαλλικά (ορολογία) IV
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Ο Ανταγωνισμός στην Ναυτιλία
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη