Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού (Στέλεχος Τουριστικού Πρακτορείου)
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού (Στέλεχος Τουριστικού Πρακτορείου)

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να καλύψει με επιτυχία όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες ενός γραφείου γενικού τουρισμού όπως αυτές ορίζονται απο το νομικό πλαίσιο καθώς και από τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς. Ένας Υπάλληλος Tουριστικού Γραφείου καλείται να εξυπηρετήσει τις ποικίλλες ανάγκες των πελατών του.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο διπλωματούχος Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου, αποφοιτώντας από το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι ικανός να:

  • Πληροφορεί για δρομολόγια και ναύλους μεταφορικών μέσων
  • Πληροφορεί για τιμές και άλλα χρήσιμα στοιχεία για διανομή σε ξενοδοχείο, κρουαζιέρες και άλλες τουριστικές υπηρεσίες (π.χ. έκδοση τουριστικής VISA κ.α)
  • Διοργανώνει εκδρομές στο εξωτερικό με όλα τα διαθέσιμα μεταφορικά μέσα.
  • Διοργανώνει και υποστηρίζει συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
  • Ενοικιάζει για λογαριασμό των πελατών σκάφη για θαλάσσιο και αεροπορικό τουρισμό
  • Αντιπροσωπεύει και προμηθεύει τουριστικές υπηρεσίες σε άλλους τουριστικούς πράκτορες και τουριστικούς επαγγελματίες.

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ παρακολουθώντας τις εξελίξεις του επαγγέλματος στην παγκόσμια αγορά έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του εξειδικευμένο εργαστήριο με τον κατάλληλο εξοπλισμό καθώς και με το ανάλογο λογισμικό που απαιτεί το επάγγελμα.

  Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ σε συνεργασία με ανάλογους φορείς της ειδικότητας και εφαρμόζοντας το σύστημα εκπαίδευσης “προσομοίωση εργασίας” προετοιμάζουν κατάλληλα τους σπουδαστές ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέματος στην αγορά εργασίας.

  Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες προσφέρει δωρεάν σεμινάρια καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Επειδή η γνώση δεν σταματά με το πέρας των σπουδών, το γραφείο «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ προσφέρει στους αποφοίτους του δωρεάν εκπαίδευση, όταν απαιτείται. Η συνεργασία του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με εταιρείες του χώρου δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές του να γνωρίσουν από κοντά μελλοντικούς χώρους εργασίας και τα μυστικά του επαγγέλματος.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Αγγλικά, Αγγλική Τουριστική Ορολογία
  • Γερμανικά
  • Γαλλικά
  • Οργάνωση kαι Λειτουργιά Τουριστικού Γραφείου
  • Βασικές Αρχές Τουρισμού & Τουριστική Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία - Ταξιδιωτικοί Οδηγοί
  • Διεθνείς Σχέσεις Μεταφορών
  • Αεροπορικοί Ναύλοι - Έκδοση Εισιτηρίων- Συστήματα Κρατήσεων
  • Ιστορία του Ελληνικού Πολιτισμού
  • Τουριστικό Marketing - Δεξιότητες Πωλήσεων
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Περιβαλλοντική Πολιτική και Προστασία στον Τουριστικό Τομέα
  • Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
  • Εξυπηρέτηση Πελατών: Τομείς Τουριστικών Υπηρεσιών & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
  • Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας
  • Βασικές Αρχές Λογιστικής
  • Αερομεταφορές: Αεροπορική Εταιρία, Αεροδρόμιο - Υπηρεσίες
  • Διαχείριση Εισερχόμενου - Εξερχόμενου Τουρισμού, Οργανωμένο Ταξίδι (πακέτο), Επαγγελματικός Τουρισμός, Ταξιδιωτικές Τυπικότητες
  • Συστήματα Λειτουργίας Γραφείου (Front/ Back Office)

 • Α' Εξαμήνου: Τέχνη ζαχαροπλαστικής I, Τέχνη αρτοποιίας Ι, Στοιχεία μαγειρικής τέχνης I, Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός (αρτοποιείου / ζαχαροπλαστείου μαγειρικής), Τροφογνωσία, Αρχές οικονομικής, Αγγλικά (ορολογία) Ι, Γαλλικά (ορολογία) Ι, Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Τέχνη αρτοποιίας ΙΙ, Τέχνη ζαχαροπλαστικής ΙΙ, Στοιχεία μαγειρικής τέχνης ΙΙ, Υγιεινή τροφίμων και ασφάλεια εργασίας, Έλεγχος εμπορευμάτων (HAACP), Διαιτητική, Αγγλικά (ορολογία) ΙΙ, Γαλλικά (ορολογία) ΙΙ, Χρήση Η/Υ ΙΙ
 • Γ' Εξαμήνου: Τέχνη αρτοποιίας ΙΙΙ, Τέχνη ζαχαροπλαστικής ΙΙΙ, Κοστολόγηση παρασκευασμάτων, Εστιατορική τέχνη, BAR, Διακοσμητική παρασκευασμάτων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, Λογιστικά πακέτα , Αγγλικά (ορολογία) ΙΙΙ, Γαλλικά(ορολογία) ΙΙΙ
 • Δ' Εξαμήνου: Τέχνη αρτοποιίας ΙV, Τέχνη ζαχαροπλαστικής IV, Μαζικό catering, Marketing επισιτισμού, Διακοσμητική παρασκευασμάτων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, Διακοσμητική αρτοποιείου ζαχαροπλαστείου, Γερμανικά παρασκευάσματα αρτοποιείου, Αγγλικά (ορολογία) IV, Γαλλικά (ορολογία) IV
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Τουριστικού Marketing
  • Διεθνές Εμπορικό Τουριστικό Δίκαιο
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Fidemo - Iata - Ερμής (H/Y)
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Επαγγελματική Συνέντευξη