Τεχνικός Αρτοποϊίας – Ζαχαροπλαστικής (Bakery – Pastry Chef)
Τεχνικός Αρτοποϊίας – Ζαχαροπλαστικής (Bakery – Pastry Chef)

Προφίλ ειδικότητας

Επάγγελμα περιζήτητο στην αγορά εργασίας, αφού έχει άμεση σχέση με της καθημερινές ανάγκες κάθε ανθρώπου. Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας “Τεχνικός Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής” (Bakery Pastry Chef) με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει έχει την ικανότητα να αναλάβει υπεύθυνα τη λειτουργία αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου ανεξαρτήτου μεγέθους. Μπορεί να εργασθεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Στο Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ οι γνώσεις που προσφέρονται στους σπουδαστές έχουν ως στόχο την υψηλή επαγγελματική εξειδίκευσή τους και είναι:

  • Προδιαγραφές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για τη λειτουργία των εργαστηρίων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
  • Οργάνωση και διοίκηση προσωπικού αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου
  • Έρευνα αγοράς, ποιοτικός έλεγχος, συντήρηση και σωστή αξιοποίηση των πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
  • Παρασκευές αρτοσκευασμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας
  • Παρασκευές ειδών ζαχαροπλαστείου κάθε μορφής και ποικιλίας
  • Υγιεινή τροφίμων
  • Παρουσίαση και διακόσμηση παρασκευασμάτων
  • Εφαρμογές οικονομικών λογιστικών πακέτων που έχουν σχέση με το επάγγελμα
  • Κοστολόγηση παρασκευασμάτων
  • Στοιχεία εστιατορικής τέχνης
  • Στοιχεία λειτουργίας BAR και δημιουργία ποτών (cocktail)
  • Χρήση Η/Υ, χειρισμός INTERNET
  • Ορολογία επαγγέλματος (Αγγλικών Γαλλικών)

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ παρακολουθώντας τις εξελίξεις της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του επαγγέλματος έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονα εργαστήρια με υπερσύγχρονο εξοπλισμό για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του όπως:

  α. εργαστήριο αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής,
  β. εργαστήριο μαγειρικής τέχνης,
  γ. εργαστήριο διακοσμητικής παρασκευασμάτων,
  δ. εργαστήριο εστιατορικής τέχνης,
  ε. εργαστήριο ποτών (bar κάβα κρασιών),
  στ. εργαστήριο πληροφορικής με εξειδικευμένα προγράμματα της ειδικότητας.

  Όλα τα εργαστήρια έχουν εξοπλισθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.
  Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ σε συνεργασία με ανάλογους φορείς του χώρου της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής εφαρμόζοντας το σύστημα εκπαίδευσης “προσομοίωση εργασίας” έχουν ως στόχο να προετοιμάζουν εξειδικευμένα στελέχη στην τέχνη αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
  Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου προσφέρει δωρεάν σεμινάρια στους σπουδαστές του καθώς και ανάλογες επισκέψεις σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους.
  Επειδή η γνώση δε σταματά με το πέρας των σπουδών, το γραφείο “ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ προσφέρει στους αποφοίτους του δωρεάν εκπαίδευση, όταν απαιτείται.
  Το γραφείο σταδιοδρομίας του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ βρίσκεται σε συνεργασία με το σύνολο των παραγωγικών μονάδων ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής με σκοπό της άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών του.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Αρχές Οικονομικής
  • Γαλλικά
  • Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός
  • Έλεγχος Εμπορευμάτων
  • Πρώτες Ύλες και Προϊόντα Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής
  • Ζαχαροπλαστική Τέχνη
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Αρτοποιητική Τέχνη
  • Υγιεινή Και Ασφάλεια
  • Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων
  • Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας (Haccp)
  • Διαιτητική
  • Αρχές Νομοθεσίας Τροφίμων - Επαγγέλματος
  • Αγγλικά
  • Πρακτική Άσκηση

 • Α' Εξαμήνου: Τέχνη ζαχαροπλαστικής I, Τέχνη αρτοποιίας Ι, Στοιχεία μαγειρικής τέχνης I, Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός (αρτοποιείου / ζαχαροπλαστείου μαγειρικής), Τροφογνωσία, Αρχές οικονομικής, Αγγλικά (ορολογία) Ι, Γαλλικά (ορολογία) Ι, Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Τέχνη αρτοποιίας ΙΙ, Τέχνη ζαχαροπλαστικής ΙΙ, Στοιχεία μαγειρικής τέχνης ΙΙ, Υγιεινή τροφίμων και ασφάλεια εργασίας, Έλεγχος εμπορευμάτων (HAACP), Διαιτητική, Αγγλικά (ορολογία) ΙΙ, Γαλλικά (ορολογία) ΙΙ, Χρήση Η/Υ ΙΙ
 • Γ' Εξαμήνου: Τέχνη αρτοποιίας ΙΙΙ, Τέχνη ζαχαροπλαστικής ΙΙΙ, Κοστολόγηση παρασκευασμάτων, Εστιατορική τέχνη, BAR, Διακοσμητική παρασκευασμάτων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, Λογιστικά πακέτα , Αγγλικά (ορολογία) ΙΙΙ, Γαλλικά(ορολογία) ΙΙΙ
 • Δ' Εξαμήνου: Τέχνη αρτοποιίας ΙV, Τέχνη ζαχαροπλαστικής IV, Μαζικό catering, Marketing επισιτισμού, Διακοσμητική παρασκευασμάτων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, Διακοσμητική αρτοποιείου ζαχαροπλαστείου, Γερμανικά παρασκευάσματα αρτοποιείου, Αγγλικά (ορολογία) IV, Γαλλικά (ορολογία) IV
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Ζαχαροπλαστική με Stevia
  • Οργάνωση Παιδικών Πάρτυ
  • Παρασκευή Παγωτού
  • Διακοσμητική Εδεσμάτων
  • Μεσογειακά Γλυκά
  • Σκευάσματα Αγίου Όρους
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Επαγγελματική Συνέντευξη