Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)

Προφίλ ειδικότητας

Ένα από τα πλέον περιζήτητα επαγγέλματα της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο είναι η ειδικότητα “Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)”.
Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef) με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει έχει την ικανότητα να αναλάβει υπεύθυνα τη λειτουργία κουζίνας ανεξαρτήτου μεγέθους. Μπορεί να εργασθεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Στο Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ οι γνώσεις που προσφέρονται στους σπουδαστές έχουν ως στόχο την υψηλή επαγγελματική εξειδίκευσή τους και είναι:

  • Προδιαγραφές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας
  • Οργάνωση και διοίκηση προσωπικού κουζίνας
  • Έρευνα αγοράς, ποιοτικός έλεγχος, συντήρηση και σωστή αξιοποίηση των πρώτων υλών μαγειρικής
  • Υγιεινή των τροφίμων και ασφάλεια εργασίας
  • Παρασκευές εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας
  • Τεμαχισμός και προετοιμασία κρεάτων, πουλερικών, κυνηγιών, ψαριών, θαλασσινών
  • Σύνθεση μενού με βάση τις ισχύουσες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις
  • Παρουσίαση και διακόσμηση παρασκευασμάτων
  • Στοιχεία εστιατορικής τέχνης
  • Κοστολόγηση παρασκευασμάτων
  • Τέχνη ζαχαροπλαστικής
  • Οινολογία σε συνδυασμό με κατανάλωση εδεσμάτων
  • Εφαρμογές οικονομικών λογιστικών πακέτων που έχουν σχέση με το επάγγελμα
  • Χρήση Η/Υ, χειρισμός INTERNET
  • Ορολογία επαγγέλματος (Αγγλικών, Γαλλικών)

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  To I.ΙEK ΠΑΣΤΕΡ παρακολουθώντας τις εξελίξεις της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του επαγγέλματος, έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξειδικευμένο εξοπλισμό για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του, όπως:

  α. εργαστήρια μαγειρικής τέχνης,
  β. εργαστήριο αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής,
  γ. εργαστήριο διακοσμητικής παρασκευασμάτων,
  δ. εργαστήριο εστιατορικής τέχνης - οινογνωσίας,
  ε. εργαστήριο ποτών (bar κάβα κρασιών),
  στ. εργαστήριο πληροφορικής με εξειδικευμένα προγράμματα της ειδικότητας. Όλα τα εργαστήρια έχουν εξοπλισθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

  Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ σε συνεργασία με ανάλογους φορείς του επιστημονικού χώρου (Λ. Γαστρονομίας, Λ. Αρχιμαγείρων, Λ. Γευσιγνωσίας κτλ.) εφαρμόζοντας το σύστημα “προσομοίωση εργασίας” έχουν ως στόχο να προετοιμάσουν εξειδικευμένα στελέχη της μαγειρικής τέχνης που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
  Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου προσφέρει δωρεάν σεμινάρια στους σπουδαστές του, όπως με τη MOGUSA HELLAS (χρήση πρώτων υλών Μαγειρικής), τη GREDIN AE (χρήση πρώτων υλών Ζαχαροπλαστικής), την Ασιατική Κουζίνα, Ιταλική Κουζίνα, Ιαπωνική, Κινέζικη κτλ
  Επειδή η γνώση δε σταματά με το πέρας των σπουδών, το γραφείο “ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ προσφέρει στους αποφοίτους του δωρεάν εκπαίδευση, όταν απαιτείται.
  Το γραφείο σταδιοδρομίας του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ βρίσκεται σε συνεργασία με το σύνολο των ξενοδοχείων και επισιτιστικών μονάδων στην Ελλάδα με σκοπό την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών του.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γαλλικά
  • Αρχές Οικονομικής
  • Τέχνη Μαγειρικής Ι
  • Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Ι
  • Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός
  • Έλεγχος Εμπορευμάτων
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οργάνωση - Λειτουργιά Εστιατορίου
  • Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων
  • Οινολογία
  • Υγιεινή και Ασφάλεια
  • Τέχνη Μαγειρικής ΙΙ
  • Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής ΙΙ
  • Τέχνη Μαγειρικής ΙΙΙ
  • Σύνθεση Μενού
  • Τεμαχισμός Κρεάτων Ι
  • Τροφογνωσία - Εδεσματολόγιο
  • Διαιτητική
  • Αγγλικά
  • Διακοσμητική Παρασκευασμάτων
  • Τέχνη Μαγειρικής IV
  • Τεμαχισμός Κρεάτων ΙΙ
  • Πρακτική Άσκηση

 • Α' Εξαμήνου: Τέχνη μαγειρικής I, Τέχνη ζαχαροπλαστικής I, Τέχνη αρτοποιίας Ι, Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κουζίνας, Τροφογνωσία, Αρχές οικονομικής, Αγγλικά (ορολογία) Ι, Γαλλικά (ορολογία) Ι, Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Τέχνη μαγειρικής IΙ, Τέχνη ζαχαροπλαστικής IΙ, Τέχνη αρτοποιίας ΙΙ, Υγιεινή τροφίμων, Έλεγχος εμπορευμάτων (HAACP), Διαιτητική, Εστιατορική τέχνη, Αγγλικά (ορολογία) ΙΙ, Γαλλικά (ορολογία) ΙΙ, Χρήση Η/Υ ΙΙ, Στοιχεία Εστιατορικής
 • Γ' Εξαμήνου: Τέχνη μαγειρικής IΙΙ, Σύνθεση μενού, Τεμαχισμός κρεάτων I, Κοστολόγηση παρασκευασμάτων, Οινολογία, Λογιστικά πακέτα , Αγγλικά (ορολογία) ΙΙΙ, Γαλλικά (ορολογία) ΙΙΙ
 • Δ' Εξαμήνου: Τέχνη μαγειρικής IV, Ιταλική κουζίνα, Κυπριακή κουζίνα, Τεμαχισμός κρεάτων ΙΙ, Marketing επισιτισμού, Μαζικό catering, Αγγλικά (ορολογία), Γαλλικά (ορολογία) , Διακοσμητική παρασκευασμάτων
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Γευσιγνωσία
  • Οινογνωσία
  • Έλεγχος Κρεάτων
  • Ποπ Προϊόντα
  • Μεσογειακή Κουζίνα
  • Κυνήγια Δάσους
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Επαγγελματική Συνέντευξη