Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Προφίλ ειδικότητας

Ένα περιζήτητο επάγγελμα στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, ένα επάγγελμα όπου η εργασία ταυτίζεται με την ευχάριστη διαβίωση.
Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας, με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει έχει την ικανότητα να εργασθεί σε ξενοδοχειακές μονάδες κάθε μορφής και μεγέθους καθώς και σε ανάλογες θέσεις του δημόσιου φορέα.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Στο Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ οι γνώσεις που προσφέρονται στους σπουδαστές έχουν ως στόχο την υψηλή εξειδίκευσή τους και είναι:

  • Οργάνωση και λειτουργία ξενοδοχειακών και συναφών μονάδων
  • Οργάνωση και διοίκηση προσωπικού ξενοδοχειακών και συναφών μονάδων
  • Οργάνωση και λειτουργία όλων των τμημάτων μιας ξενοδοχειακής μονάδας
  • Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
  • Λογιστικά πακέτα που έχουν σχέση με το επάγγελμα
  • Οργάνωση και λειτουργία τουριστικών γραφείων
  • Τουρισμός (η ιστορία και η εξέλιξή του)
  • BAR, οινολογία
  • Έλεγχος, κοστολόγηση
  • Εφαρμογές ξενοδοχειακών πακέτων (ΕΡΜΗΣ, ΕΣΤΙΑ POS, FIDELIO)
  • Χρήση Η/Υ, χειρισμός internet

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ παρακολουθώντας τις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς στο χώρο του τουρισμού και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του επαγγέλματος έχει δημιουργήσει στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξειδικευμένο εξοπλισμό για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του όπως:

  α. εργαστήριο ξενοδοχειακής τέχνης
  β. εργαστήριο εστιατορικής τέχνης - οινογνωσίας
  γ. εργαστήριο ποτών (bar κάβα κρασιών)
  δ. εργαστήριο μαγειρικής τέχνης
  ε. εργαστήριο πληροφορικής με τα εξειδικευμένα προγράμματα της ειδικότητας.

  Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ σε συνεργασία με ανάλογους φορείς του τουριστικού χώρου, εφαρμόζοντας το σύστημα εκπαίδευσης “προσομοίωση εργασίας” έχουν ως στόχο να προετοιμάσουν εξειδικευμένα στελέχη έτοιμα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς.
  Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες προσφέρει δωρεάν σεμινάρια στους σπουδαστές του καθώς και επισκέψεις εκπαιδευτικές σε αξιόλογες επαγγελματικές επιχειρήσεις του χώρου.
  Επειδή η γνώση δε σταματά με το πέρας των σπουδών, το γραφείο “ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ προσφέρει στους αποφοίτους του δωρεάν εκπαίδευση, όταν απαιτείται.Το γραφείο σταδιοδρομίας του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ βρίσκεται σε συνεργασία με το σύνολο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα με σκοπό την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών του.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Αρχές Οικονομικής
  • Τουρισμός
  • Οργάνωση, Λειτουργία Ξενοδοχείων Ι, II
  • Οργάνωση - Λειτουργιά Μαγειρείου
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων I, II
  • Αγγλικά
  • Γερμανικά
  • Marketing
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οργάνωση - Λειτουργιά Εστιατορίου
  • Υγιεινή και Ασφάλεια
  • Bar
  • Οινολογία
  • Τροφογνωσία - Εδεσματολόγιο
  • Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με Χρήση Η/Υ
  • Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
  • Πρακτική Άσκηση

 • Α' Εξαμήνου: Τέχνη ζαχαροπλαστικής I, Τέχνη αρτοποιίας Ι, Στοιχεία μαγειρικής τέχνης I, Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός (αρτοποιείου / ζαχαροπλαστείου μαγειρικής), Τροφογνωσία, Αρχές οικονομικής, Αγγλικά (ορολογία) Ι, Γαλλικά (ορολογία) Ι, Χρήση Η/Υ Ι
 • Β' Εξαμήνου: Τέχνη αρτοποιίας ΙΙ, Τέχνη ζαχαροπλαστικής ΙΙ, Στοιχεία μαγειρικής τέχνης ΙΙ, Υγιεινή τροφίμων και ασφάλεια εργασίας, Έλεγχος εμπορευμάτων (HAACP), Διαιτητική, Αγγλικά (ορολογία) ΙΙ, Γαλλικά (ορολογία) ΙΙ, Χρήση Η/Υ ΙΙ
 • Γ' Εξαμήνου: Τέχνη αρτοποιίας ΙΙΙ, Τέχνη ζαχαροπλαστικής ΙΙΙ, Κοστολόγηση παρασκευασμάτων, Εστιατορική τέχνη, BAR, Διακοσμητική παρασκευασμάτων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, Λογιστικά πακέτα , Αγγλικά (ορολογία) ΙΙΙ, Γαλλικά(ορολογία) ΙΙΙ
 • Δ' Εξαμήνου: Τέχνη αρτοποιίας ΙV, Τέχνη ζαχαροπλαστικής IV, Μαζικό catering, Marketing επισιτισμού, Διακοσμητική παρασκευασμάτων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, Διακοσμητική αρτοποιείου ζαχαροπλαστείου, Γερμανικά παρασκευάσματα αρτοποιείου, Αγγλικά (ορολογία) IV, Γαλλικά (ορολογία) IV
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Γευσιγνωσία
  • Οινογνωσία
  • Υγιεινή Εγκαταστάσεων
  • Ξηρός Πάγος
  • Αλκοολούχα Ποτά
  • Marketing Ειδικότητας
  • Ξενοδοχειακό Marketing & Management
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Επαγγελματική Συνέντευξη