Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας - ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ

grafeio-diasindesis1

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και έχει ξεχωριστές κλίσεις και χαρίσματα. 

Στο Γραφείο Διασύνδεση και Σταδιοδρομίας σου δίνεται η ευκαιρία να ανακαλύψεις τα ταλέντα σου και να τα αξιοποιήσεις με άμεσες αποφάσεις για τις σπουδές και το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Η επαγγελματική σου σταδιοδρομία χτίζεται από τη στιγμή της εγγραφής σου στο ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με την καθοδήγηση ειδικών συμβούλων που γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι δικές σου δεξιότητες μπορούν να καρποφορήσουν στην αγορά εργασίας.  Τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών σου όσο και μετά την αποφοίτηση σου το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας σε στηρίζει με ουσιαστικές προτάσεις στο χώρο της εργασίας για την άμεση επαγγελματική σου αποκατάσταση.

Δημόσιοι και Ιδιωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, φορείς, ιδιώτες επαγγελματίες, ιδρύματα και φιλανθρωπικά ιδρύματα συνδέονται με τα ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ για την απασχόληση καταρτισμένων αποφοίτων. Στο Γραφείο Διασύνδεσης  και Σταδιοδρομίας φροντίζουμε ώστε ο κάθε απόφοιτος να έχει τις επαγγελματικές ευκαιρίες που το αξίζουν.