ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Αθλητική Δημοσιογραφία

Αθλητική Δημοσιογραφία
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο απόφοιτος της Αθλητικής Δημοσιογραφίας μπορεί να ανταποκριθεί, με επιτυχία, στις εξειδικευμένες απαιτήσεις του επαγγέλματος. Ο Αθλητικός Δημοσιογράφος είναι αυτός που με τις γνώσεις του καταγράφει τα αθλητικά γεγονότα και τα παρουσιάζει, με αντικειμενικότητα, στα Μ.Μ.Ε.


Ο διπλωματούχος του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με τις γνώσεις που έχει αποκτήσει, μπορεί να εργαστεί :

• Σε όλα τα Μ.Μ.Ε.
• Σε εφημερίδες και περιοδικά
• Σε Γραφεία Τύπου, Γ.Γ.Α., Π.Α.Ε. και Αθλητικούς Συλλόγους
• Σε Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων
• Ως ανταποκριτής των Μ.Μ.Ε.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία
• Δημοσιογραφικός Λόγος Ι: Γλώσσα
• Αγωγή του Λόγου
• Θεωρία Επικοινωνίας
• Reporting
• Ερευνητική Δημοσιογραφία
• Στοιχεία Δημοσίων Σχέσεων
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Τεχνικές Συνέντευξης
• Δημοσιογραφικός Λόγος ΙΙ: Κείμενο
• Δίκαιο & Δεοντολογία
• Τεχνικές Επικοινωνίας
• Οργάνωση - Έκδοση Εφημερίδας
• Πηγές Ρεπορτάζ
• Είδη Ρεπορτάζ
• Διεθνής Δημοσιογραφία
• Φωτοειδησιογραφία
• Αθλητικό χόλιο
• Αθλητικό Marketing-Management
• Τεχνικές Αθλητικού Ρεπορτάζ
• Οργάνωση - Παραγωγή - Παρουσίαση Ραδιοφωνικών Εκπομπών
• Οργάνωση - Παραγωγή - Παρουσίαση Τηλεοπτικών Εκπομπών
• Ραδιοτηλεοπτική Περιγραφή Αγώνα
• Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία
• Κανονισμοί Αθλημάτων