ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Monter)

Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Monter)
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας (Monter) είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, υπεύθυνα και αυτόνομα, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του επαγγέλματος.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποκτήσει, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, του δίνουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται την αισθητική των πλάνων, έτσι ώστε να τα συνδέει σε ενότητες - σκηνές και σε ολοκληρωμένη παραγωγή.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Ιστορία Κινηματογράφου - Τηλεόρασης Ι, ΙΙ
• Βασικές Αρχές Κινηματογραφικής Γλώσσας Ι, ΙΙ
• Technical Workshop I, IΙ, ΙΙΙ, IV
• Φωτισμός
• Μέθοδοι και Τεχνικές Παραγωγής Ταινιών Ι, ΙI, ΙII, ΙV
• Διεύθυνση Ηθοποιών Ι, ΙI, ΙII, ΙV
• Σκηνοθεσία Ι, ΙI, ΙII, ΙV
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Σενάριο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
• Αισθητική και Θεωρία Κινηματογράφου Ι, ΙΙ