ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Γαστρονομίας

Ο Τομέας Γαστρονομίας σε συνάρτηση με τον Τουρισμό είναι η κινητήριος δύναμη της βιομηχανίας στην χώρα, μια δύναμη που πηγάζει από το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και τη Δια Βίου Μάθηση που ο κάθε νέος πρέπει να αναζητά στη ζωή του. Η Μαγειρική και η Ζαχαροπλαστική Τέχνη εξασφαλίζουν το εισιτήριο για το ταξίδι στην υψηλή γαστρονομία και την καταξίωση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΥΡΟΥΣ